Aktuality

2020-01-08 12:33:04

Poděkování panu Mrázkovi

Klienti našeho Azylového domu měli možnost navštívit několik utkání na nedávno skončeném juniorském mistrovství světa v ledním hokeji v Ostravě. Velký dík za to patří panu Mrázkovi z Ostravy  (jeho syn Petr chytá v NHL!),  který sehnal zdarma... celý článek

V úterý 26. 11. 2019 se klienti Nové šance zúčastnili v multifunkční hale Gong v Dolní oblasti Vítkovic krásného koncertu zpěváka Tomáše Kluse spolu s Janáčkovou filharmonii Ostrava. Pro všechny zúčastněné to byl výjimečný zážitek, který byl... celý článek

Z důvodu organizačních změn v naši organizaci bude ukončen v našem areálu provoz SKLADU NÁBYTKU k 31.12.2019.  Z tohoto důvodu již nebudeme přijímat žádný další nábytek a budeme pouze vydávat ten nábytek, který je již u nás uskladněn. Chceme tímto poděkovat všem... celý článek

2019-11-01 14:52:13

Pomoc našich uživatelů dětem

Dne 30. 10. 2019 přijely do našeho areálu Nová šance prožít den podzimních prázdnin děti ze sociálně slabých rodin společně se Sestrami Matky Terezy, které se o ně ve volných chvílích starají a pomáhají jim smysluplně využívat volný čas.Tento den byl pro děti... celý článek

2019-10-21 13:29:00

Den za obnovu lesa

V sobotu dne 19. 10. 2019 se konala celostátní akce ,,Den za obnovu lesa‘ ‘ v Černém lese v Šilheřovicích. Této akce se dle dostupných informací zúčastnilo odhadem čtyři tisícovky lidí a to nejen obyvatel z blízké Ostravy, ale i dalších měst a obcí v okolí... celý článek

TZ: Nová asociace chce pomoci ke snížení recidivy v ČeskuPraha, 23. 9. 2019 Ve čtvrtek 19. září byla v Praze založena Asociace organizací v oblasti vězeňství. Jejími zakládajícími členy je deset organizací: Český helsinský výbor, DP WORK, LIGHTHOUSE spolek, Mezinárodní... celý článek

2019-09-18 14:27:33

Pomoc na Třebovickém koláči

Ve dnech 13 – 15. září 2019 se naši uživatelé zúčastnili při zabezpečení hudebního festivalu v Ostravě - Třebovicích. Byli jsme organizátory této akce požádáni, abychom postavili pro účinkující již zmíněného festivalu s názvem Třebovický... celý článek

Cílem projektu je vybudování hřiště, které bude využíváno klienty (muži po výkonu trestu) azylového domu Nová šance, z.s. a dětmi ze sociálně slabých rodin. Z nadačního příspěvku dojde k uhrazení sportovního příslušenství (fotbalové branky,... celý článek

V minulých dnech pomáhali při bourání starého oplocení a výstavbě nového plotu v naší organizaci Nová šance odsouzení z  věznice Heřmanice. Každý den vykonávali velmi těžkou a náročnou práci. Pomáhali nám zejména s přípravou nového... celý článek

2019-05-29 08:13:04

VÝLET S VOZÍČKÁŘI

Dne 25. 5. 2019 se naší klienti opět účastnili výletu s vozíčkáři Rehabilitačního ústavu Hrabyně, u Opavy, kterým pomáhali. Tentokrát se zájezd konal na horu Praděd. První zastávkou výletu bylo poutní místo Maria Hilf u Zlatých Hor, kde se konala mše... celý článek

Dne 16. 5. 2019 se v našem areálu uskutečnilo setkání k příležitosti 20. let od vzniku organizace Nová šance, z.s. Na tuto akci byli pozvání nejenom vzácní hosté, ale i lidé a firmy, kteří nám celou dobu od vzniku naši organizace nezištně pomáhali.... celý článek

Dne 5. dubna se naši klienti opět zúčastnili celonárodní akce pro zlepšení životního prostředí naší republiky s názvem Ukliďme Česko. Pomohli zdejšímu obecnímu úřadu, stejně tak jako i místní občané a dobrovolníci posbírat několik pytlů odpadků,... celý článek

... celý článek

... celý článek

2019-03-01 13:24:00

20 let Nové šance

20 let Nové šance Dnes je tomu přesně 20 let, kdy naše organizace Nová šance začala působit ve zdejším areálu bývalých kasáren. Na počátku jsme museli překonávat různé potíže a to nejenom po stránce materiální a finanční… Přišli jsme do... celý článek

  Tisková zpráva 17. ledna 2019 „Věříme, že Poslanecká sněmovna podpoří „senátní“ variantu Insolvenčního zákona,“ vzkazují organizace, které pracují s předluženými lidmi Organizace, které jsou aktivní v problematice nadměrné zadluženosti... celý článek

Díky finanční pomoci Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostravy topíme od letošní topné sezóny v nových automatických kotlích v Azylovém domě Nová šance a v administrativní budově. Oba kotle jsou plně automatizované s palivem... celý článek

V minulých dnech jsme obdrželi sbírku šatstva pro naše klienty z Vítkovické nemocnice a současně také i z Hornické polikliniky v Ostravě. Toto teplé oblečení i obuv velmi pomůžou našim klientům před nadcházející zimou. Zvláště potřebné to bude pro ty klienty,... celý článek

Během podzimních prázdnin, koncem října 2018, navštívily naši organizaci sestry Matky Terezy a spolu s nimi i 25 dětí, které docházejí do jejich komunity na ulici Palackého v Ostravě - Přívoze. V rámci tzv. Dětského dne připravili naši klienti spolu s personálem bohatý... celý článek

Dne 12. 9. 2018 proběhlo v našem areálu slavnostní žehnání několika desítek osobních automobilů pro 11 oblastních Charit působících v Moravskoslezském kraji a na území Jesenicka. Tyto automobily přijel do našeho areálu vysvětit sám biskup František Václav Lobkowicz... celý článek

2018-06-14 10:43:13

Letní kino pro klienty

Dne 8.6.2018 se naši klienti spolu s personálem azylového domu Nová šance zúčastnili pro ně mimořádného zážitku a to návštěvy letního kina. Ve večerních hodinách se promítala česká komedie „Špunti na vodě“ v areálu Bamšula. Tímto bychom... celý článek

Cvičné dílny v rámci projektu OPZ slouží pro pracovní aktivizaci účastníků projektu, zejména mužů po výkonu trestu. Je velmi chvályhodné, že tyto aktivity nejsou jen samoúčelné, ale vznikají při nich i větší hodnoty.Příkladem je výroba pomůcek pro děti se... celý článek

2018-04-10 13:22:28

AKCE "UKLIĎME ČESKO"

UKLIĎME   ČESKO V pátek 6.4.2018 se naše organizace zúčastnila celorepublikové akce s názvem „UKLIĎME ČESKO“. Za naši organizaci jeli pomoc do vedlejší obce ŠILHEŘOVICE téměř všichni naši zdraví klienti pod vedením zaměstnance Nové šance.... celý článek

Návštěva ministra spravedlnosti JUDr. Roberta Pelikána, Ph.D. v Nové šanci Dne 29.3.2018 navštívila naši organizaci delegace z Ministerstva spravedlnosti v čele s ministrem Robertem Pelikánem. Součástí její návštěvy bylo mimo jiné seznámení se s naší... celý článek

Kola pro Afriku je projekt stejnojmenné neziskové organizace, jejíž cílem je sběr starých kol v České republice, jejich oprava a předání dětem v africké Gambii pro usnadnění jejich cesty do školy. Jsme rádi, že můžeme s tímto projektem spolupracovat, a že poskytujeme zázemí jejich... celý článek

Město Ostrava, resp. Komunitní plánování sociálních služeb Ostrava, umožnilo neziskovým organizacím z Ostravy se účastnit letošních vánočních trhů, tím, že  zřídilo v rámci těchto trhů jeden stánek, kde by sociální služby mohly prezentovat svou... celý článek

2017-12-13 13:58:56

Návštěva koncertu

Dne 10.12.2017 se naši klienti zúčastnili vánočního koncertu naši populární skupiny Spirituál kvintet. Pro všechny naše klienty, kteří byli přítomni na této akci, to byl velký hudební a kulturní zážitek. Mohli se zúčastnit díky tomu, že od... celý článek

2017-10-16 13:58:01

Charitativní běh

Dne 7.10.2017 proběhl charitativní běh  6.ročníku Memoriál Michala Pětroše, výtěžek ze startovného putoval na péči o nevyléčitelné děti a dospělé Mobilního hospice Ondrášek. Za naši organizaci se běhu účastnila naše kolegyně Veronika Bučková. Jsme rádi,... celý článek

Klienti našeho azylového domu pomáhali v tomto týdnu při stavění stánků a stanů na velkou kulturní akci "Třebovický koláč „ v Ostravě – Třebovicích. Za jejich velmi dobrou a obětavou práci byly našim klientům poskytnuty permanentky na celý víkend, během kterého... celý článek

Dne 5.9.2017 jsme měli možnost  s klienty, kteří měli zájem, zúčastnit se slavnostní mše svaté u řádových sester Matky Terezy v Ostravě - Přívoze. Tato mše svatá se konala k jubileu 20-ti  letého výročí úmrtí Matky Terezy a byla sloužena venku na zahradě a... celý článek

V minulých dnech jsme navštívili "adoptované děti" na Ukrajině, které podporuje naše organizace Nová šance. Tuto návštěvu organizovala Diecézní charita ostravsko -opavská. v rámci projektu "Adopce na dálku". Měli jsme možnost na vlastní oči vidět "naše děti" a... celý článek

Dne 9.6.2017 jsme spolu s klienty využili pozvání pana starosty z obce Šilheřovice a navštívili jsme jejich letní kino, kde se promítal u nás velmi populární film "Anděl Páně 2". Naši klienti měli z této akce velmi pěkný zážitek, který byl ještě umocněný... celý článek

2017-05-30 13:42:37

Den zdraví v Hlučíně

Ve čtvrtek 19.5.2017 za slunného a teplého počasí, se zástupci naší organizace úspěšně účastnili akce Dne zdraví, kterou pořádalo město Hlučín.Akce se uskutečnila od 9-17 hod na hlučínském náměstí.Návštěvníkům akce se představily sociální... celý článek

Od 1.1.2017 je v naší organizaci Nová šance, z.s. v plném proudu projekt OPZ s názvem Nová šance pro integraci osob po návratu z výkonu trestu. Registrační číslo projektu je: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003878.Důležitou skupinou aktivit je pracovní aktivizace účastníků projektu ve... celý článek

Od 1.1.2017 jsme v naší organizaci Nová šance, z.s. zahájili projekt OPZ s názvem Nová šance pro integraci osob po návratu z výkonu trestu. Registrační číslo projektu je: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003878. Hlavním cílem projektu je budování základu... celý článek

2017-04-20 09:51:24

Nakládka kol pro Afriku

Středa 19.dubna 2017 je významná pro Novou šanci hned dvěma událostmi. Přes noc nasněžilo jako v lednu a přes den byla vskutku zimní chumelenice a Nová šance vypadala jako o ladovských vánocích. A v tomto zimním počasi se uskutečnila nakládka kol pro projekt Kola pro Afriku.  Spolu s... celý článek

V rámci aktivit našich cvičných dílen, keramické a dřevodílny, provozovaných v rámci projektu OPZ za podpory EU, vzniknul první kus pozoruhodného výrobku: "Otáčivý mlýnek" pro Středisko rané péče v Ostravě.Účastníci projektu (současní i bývalí... celý článek

Dne 24.3.2017 jsme uskutečnili společný výlet do Karviné, kde na zdejším zámku probíhá výstava. Jedná se o možnost shlédnout kopii Turinského plátna, do kterého byl zabalen Ježíš Kristus po svém ukřižování. Podle průvodce, který nás... celý článek

TENTO TÝDEN NAŠE ORGANIZACE OBDRŽELA OD OBČANŮ OBCE ZÁVADA U HLUČÍNA  MATERIÁLNÍ POMOC. CELÁ AKCE VZNIKLA  NA ZÁKLADĚ  VYHLÁŠENÉ NEFINANČNÍ SBÍRKY  PRO AZYLOVÝ DŮM NOVÁ ŠANCE V OSTRAVĚ - KOBLOVĚ. TUTO  SBÍRKU VYHLÁSILA PANÍ... celý článek

2017-03-15 12:50:31

Návštěva dětí v Nové šanci

V minulém týdnu (Ostrava měla prázdniny) navštívily naši organizaci sestry Matky Terezy a spolu s nimi i 20 dětí, které docházejí do jejich komunity na ulici Palackého v Ostravě - Přívoze. V rámci tzv. Dětského dne připravili naši klienti spolu s personálem bohatý program... celý článek

2017-01-31 13:02:10

Poděkování za koláče

V minulých dnech jsme opět obdrželi sponzorský dar od pekárny M & K PEKÁRNA ŠILHEŘOVICE. Jednalo se o koláče a vánočky, které byly velmi dobré a chutné. Uživatelé naši sociální služby azylový dům, jsou vždy velmi rádi a vzhledem ke své životní situaci by si... celý článek

Na základě koordinované výzvy č.26 projektu OPZ, vyhlášené MPSV v rámci fondů ESF, jsme za organizaci Nová šance, z.s., podali v červenci 2016 projekt s názvem: Nová šance pro integraci osob po návratu z výkonu trestu.Projekt, který jsme pečlivě a podrobně zpracovali i ve... celý článek

Účast NOVÉ ŠANCE na Vánočních trzích města Ostravy Dne 25. 11. 2016 ve městě Ostravě začaly Vánoční trhy na Masarykově náměstí, které budou trvat až do 23. 12. 2016. Do organizace těchto trhů se zapojili i klienti neziskové organizace „Nová šance.“ Nové... celý článek

Dne 9.11.2016 přijela do naší organizace početná skupina hostů ze zahraničí. Jednalo se o skupinu akademiků z Mexika, Indie, Srí Lanky, Moldavska a Azerbajdžánu, spolu se zaměstnanci olomoucké školy CARITAS --VOŠS a jejich studenty, kteří dělali partnerům ze zahraničí doprovod. Návštěva se... celý článek

Dne 10. října 2016 jsme v naší organizaci přivítali velmi vzácnou návštěvu, a to jak ředitelku Probační a mediační služby v ČR (PMS) paní PhDr. Matouškovou, tak i pana náměstka ministra spravedlnosti Mgr. Zimmela, který má na starosti i oblast trestní politiky a vězeňství.... celý článek

V sobotu 24.9.2016 již po několikáté pomáhali naši uživatelé na výletě, který se pořádal pro lidi s tělesným handicapem z ÚSP HRABYNĚ. V tomto měsíci byl výlet pořádán na velmi oblíbené místo turistů, a to na Dolní Moravu, na tzv. Stezku v oblacích. Kdo... celý článek

Slezský soubor Heleny Salichové každoročně pořádá folklorní slavnosti Třebovický koláč, letos už XIII.ročník, který se konal ve dnech 16.-18. září 2016, v pěkných prostorách parku v Ostravě-Třebovicích. Letos jeho pořadatelé, manželé Vojtkulákovi, klientům... celý článek

V minulém týdnu, dne 8.9.2016 uživatelé azylového domu a také uživatelé pilotního projektu Probační dům společně s pracovníky vyjeli mimo areál Nové šance za účelem relaxace, i další motivace v řešení osobních záležitostí všech uživatelů.... celý článek

Pro naše klienty, kteří mají rádi nablýkaná americká auta, jsme uspořádali návštěvu ostravského výstaviště Černá louka. Ve středu 31.8.2016 pět našich klientů, spolu s pracovníkem v sociálních službách, navštívilo výstavu... celý článek

2016-08-19 14:51:11

Společné posezení s klienty

Dne 4.8.2016 proběhlo společné neformální posezení našich klientů s vedením Nové šance pod pergolou u našeho Probačního a Azylového domu. Při této příjemné příležitosti proběhlo grilování. Naši klienti spolu s pracovníkem v sociálních... celý článek

O víkendu 13-14.8.2016 proběhla ve vedlejší farnosti Šilheřovice pouť, která byla pořádána u přiležitosti cirkevního svátku Nanebevzetí Panny Marie. Z této pouti jsme obdrželi vzácný dar 200 kusů koláčů (makové, tvarohové, ořechové a povidlové). Chceme touto... celý článek

Naši klienti byli pozváni dne 12.8.2016 do Šilheřovic na promítání letního kina na český film "Teorie tygra". Pro některé naše klienty to bylo poprvé, co ve svém životě navštívili takovou akci. Dokonce našim klientům bylo připraveno během filmu i bohaté občerstvení ve... celý článek

Tisková zpráva  Probační domy mají v Česku budoucnost, nyní je nutné nastavit kvalitní podmínky pro jejich rozvoj Rozvoj takzvaných probačních domů v České republice je žádoucí a řeší aktuální potřeby osob propuštěných z věznic.... celý článek

2016-07-18 10:25:16

Poděkování za DAR

Srdečně děkujeme tímto jménem Nové šance a všech klientů rodině Postulkové z Hlučína za moc pěkný a účelný dar laviček a stolu pod naši pergolu umístěnou u vchodu Nové šance. Posezení budou rádi využívat naši klienti i návštěvy Nové... celý článek

2016-07-08 13:21:08

VÝLET NA RADHOŠŤ

Dne 5.7.2016 na státní svátek Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje se vydala skupina našich uživatelů Azylového domu Nová šance a uživatelů projektu Probační dům pod vedením pracovníka v sociálních službách do Beskyd na pouť. V tento den se skupina vydala na Radhošť,... celý článek

Již několik týdnů probíhá rekonstrukce vnitřních prostor malé kaple v Ostravě - Koblově. Tato kaple patří pod Římskokatolickou farnost v Ostravě -Hrušově, kterou v současné době spravuje otec Dominik Girašek. Vzhledem k tomu, že naše organizace úzce spolupracuje s touto farností,... celý článek

V druhém týdnu května 2016 naši klienti, v rámci aktivit naší keramické dílny pod vedením odborné lektorky Lady Gižové, vytvořili s profesionální kvalitou unikátní pomůcku pro nevidomé děti a děti se zbytkovým zrakem ze Střediska rané péče Ostrava. Děti se... celý článek

2016-05-17 11:23:32

Pomoc neziskovce MOMENT

Ve čtvrtek dne 12.5.2016 klienti našeho Azylového domu v čele s pracovníkem v sociálních službách pomáhali s naložením nábytku v Šenově u Nového Jičína pro neziskovou organizaci Moment ČR o.p.s. Všichni jsme rádi svoji námahou pomohli dobré věci. Poděkování za... celý článek

2016-05-11 14:30:38

KONCERT VÁCLAVA NECKÁŘE

Dne 28.4.2016 v 19 hodin byl v kostele svatého Františka a Viktora v Ostravě - Hrušově pořádán benefiční koncert Václava Neckářa a jeho skupiny Bacily. Byli jsme rádi, že naši klienti dostali od místního farního úřadu (otec Dominik Girašek) vstupenky zdarma a mohli se tohoto koncertu v... celý článek

Dne 15.4.2016 se naši klienti pod vedením zaměstnance zúčastnili v Obci Šilheřovice úklidu alejí, cest a jiných míst obce v rámci projektu UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO! Tuto brigádu vyhlásila OBEC ŠILHEŘOVICE na pátek  na 8 hodin ráno. Sešlo se zde celkem asi 50 osob,... celý článek

2016-04-07 07:16:55

Poděkování za potravinový dar

V úterý 5.4.2016 ve večerních hodinách obdaroval naší organizaci nově zrekonstruovaný čtyřhvězdičkový hotel  - Clarion Congress Hotel Ostrava. Vzhledem k tomu, že tento hotel nabízí největší hotelové kongresové centrum v Ostravě a na celé severní Moravě a... celý článek

NAKLÁDKA KOL PRO DĚTI V GAMBII Ve středu dne 30.března 2016 proběhla v centrálním skladu KPA v našem areálu v Nové šanci další nakládka Kol pro Afriku. Tento den se naložilo již 5000. jízdní kolo od českých dárců. Děkujeme všem pracovníkům a... celý článek

Dne 18.března 2016 nás navštívila paní Mgr.Pavla Golasowská, poslankyně Parlamentu ČR se svou asistentkou Ing.Jitkou Dudysovou. Paní poslankyně je zároveň i členkou ústavně právního výboru a členkou sociálního podvýboru.Průvodcovství se ujal ředitel naší organizace a... celý článek

Na naši organizaci se obrátil řád Sestry Matky Terezy v Ostravě - Přívoze, zda bychom na jejich zahradě nezhotovili dřevěné oplocení jejich okrasných záhonků.Totoho úkolu se zhostila naše cvičná dílna pod vedením mistra p.Jiřího Cvešpera. Cvičná dílna pro... celý článek

PROJEKT TEMATICKÉ SEMINÁŘE PRO OSOBY VE VTOS, PO VTOS A OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ V roce 2016 realizujeme v Nové šance projekt vzdělávacích seminářů, na kterém se finančně podílí Moravskoslezský kraj z Dotačního programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence... celý článek

Dne 24. 11. 2015 navštívil již podruhé naši organizaci pan náměstek ministra spravedlnosti pro oblast vězeňství pan Mgr. Zimmel a ředitel odboru trestní politiky a vězeňství pan Mgr. Špejra.  Cílem jejich návštěvy byl rozjezd a provoz Pilotního projektu Probační dům (PD). Během... celý článek

Děkujeme obecně prospěšné společnosti Moment za darované oblečení ze svých obchodů, pro naše klienty. Zvláště pak paní Simoně Honsové, která nám tento dar osobně přivezla. Klienti budou darované šatstvo využívat pro práci v areálu, ale také při... celý článek

2015-10-12 10:37:54

Nakládka kol pro Afriku

7. října 2015 se uskutečnila další nakládka kol pro Afriku. Celkem se naložilo 701 jízdních kol, která putují do státu Gambie, kde budou pomáhat dětem. Díky podpoře českých dárců se tak bude moci už téměř 5000 gambijských dětí dostat snáz ke vzdělání.... celý článek

Aktivizačního výjezdu na Sv. Hostýn, který se uskutečnil 30. září se zúčastnilo celkem 9 lidí, včetně klientů azylového domu s doprovázejícími pracovníky a duchovním doprovodem. Jednalo se o jednodenní výlet na hostýnské vrchy. Součástí byla... celý článek

2015-10-01 11:44:01

Den otevřených dveří

Srdečně vás zveme na Den otevřených dveří, který se koná v naší organizaci v rámci Týdne sociálních služeb ČR, 6. 10. 2015 od 10 do 16... celý článek

2015-09-18 09:52:17

Nový Peugeot Boxer

Naše nezisková organizace i díky dotaci z projektu Loterie, kterou poskytuje ze svého rozpočtu Statutární město Ostrava, získala tento měsíc pro své účely nový 9-místný automobil Peugeot Boxer.  Protože bude automobil sloužit také ke zkvalitnění našich služeb,... celý článek

Setkání s Petrem Mrázkem - hokejovým brankářem NHL z Detroitu Dne 26.8.2015 nás navštívil těsně před svým odletem do zámoří hokejový brankář Petr Mrázek spolu se svým otcem Karlem. Uskutečnila se beseda, nejen s našimi klienty a zaměstnanci, v našich... celý článek

PROJEKT CYKLUS VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ PRO OSOBY VE VTOS, PO VTOS A OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ Projekt je spolufinancován z prostředků rozpočtu Moravskoslezského kraje Projekt je realizován formou vzdělávacích seminářů vedených odbornými lektory, kteří už s Novou šancí... celý článek

2015-07-01 09:57:02

Návštěva Otce biskupa u nás

Dne 30. června 2015 nás navštívil, na pozvání ředitele organizace, biskup ostravsko-opavské diecéze Otec Lobkowicz. Tato návštěva byla zorganizována u příležitosti zahájení pilotního projektu "Probační dům". Při své návštěvě nám otec biskup... celý článek

2015-05-29 10:01:58

Rekonstrukce králíkárny

Chov králíků v Nové šanci je důležitým prvkem pracovní aktivizace našich klientů a k tomu je potřeba kvalitní králíkárnu. Stávající králíkárna dosluhovala a tak se klienti spolu s vedením Nové šance a pracovníky cvičné dílny... celý článek

U příležitosti ukončení projektu OP LZZ s názvem "Nová šance pro osoby opouštějící vězení", v pátek dne 22.5.2015, uspořádal projektový tým setkání s klienty Azylového domu Nová šance, sociálními pracovníky, pracovníky v... celý článek

2015-06-19 08:36:54

Pilotní projekt Probační dům

Nová šance, z.s. během měsíce dubna 2015 zpracovala a podala projekt ve veřejné soutěži "Pilotní projekt Probační dům", kterou vyhlásila Probační a mediační služba České republiky. Naše nabídka byla vybraná výběrovou komisí jako nejvhodnější a podle zaslaného... celý článek

2015-05-12 10:56:16

Rekonstrukce umývárny

V minulých dnech byla v našem Azylovém domě Nová šance dokončena rekonstrukce umývárny. Tato myšlenka a následně i realizace vznikla na přání samotných uživatelů a byla podpořena také našimi pracovníky v sociálních službách. Původní prostor s umyvadlem,... celý článek

2015-05-11 13:27:26

Pozvánka na konferenci OP LZZ

Vážení přátelé,jménem ředitele organizace Nová šance, z.s. Petra Nováka, si Vás dovolujeme pozvat na konferenci k projektu OP LZZs názvem "Nová šance pro osoby opouštějící vězení",kterou pořádáme dne 28. 5. 2015 v Hotelu Imperiál Ostrava, v salonku... celý článek

Je to již 70 let od ukončení největšího krvavého konfliktu v Evropě, 2.světové války. S jeho následky se mnozí potýkáme dosud. Abychom nezapomněli na zrůdnost nacistické ideologie a k připomnění, jak je dobré žít v míru, uspořádala Nová šance pro své... celý článek

2015-04-11 11:35:05

Nová šance v ČT24

Na Bílou sobotu dne 4.4.2015 odvysílala zpravodajská stanice České televize  ČT24 v rámci svých zpráv ve 14 hod reportáž z naší organizace Nová šance. Je zde krátká reportáž o naší práci s uživateli, rozhovor s jedním z kientů, který má za... celý článek

Zástupci Společnosti pro ranou péči, která pomáhá dětem a rodinám s dětmi s mentálním, tělesným, zrakovým a kombinovaným postižením, nám poděkovali za práci našich klientů cvičné dílny, kteří vyrobili další pomůcky pro děti s handicapem.... celý článek

Zástupci naší organizace se setkali minulý týden  na Ministerstvu spravedlnosti v Praze  s náměstkem ministra spravedlnosti a se zástupci  Platformy pro spolupráci v oblasti vězeňství a alternativních trestů.  Jednání inicioval náměstek ministra pro trestní... celý článek

Dne 3. března 2015 navštívil naši organizaci náměstek ministra spravedlnosti pan Mgr. Vladimír Zimmel s ředitelem odboru vězeňství a trestní politiky panem Mgr. Michalem Špejrou. Účelem jejich návštěvy bylo seznámení se s naší činností v oblasti postvězeňské... celý článek

2015-02-26 15:02:51

Dětské prázdniny u nás

V minulých dnech měly ostravské školy jarní prázdniny a tak mnoho dětí i rodičů hledalo vhodný způsob využití těchto volných dnů. Na naši organizaci se obrátil řád sestry Matky Terezy v Ostravě - Přívoze, které se starají o převážně romské děti, zdali by mohli... celý článek

Dne 4.2.2015 proběhla v našem areálu nakládka kol do Afriky. Tentokrát to nebylo pro děti v Gambii, ale tato kola byla určena k aktivní ochraně ohrožených stád slonů v Kamerunu a Čadu. Naši klienti tentokrát velmi ochotně pomáhali při tomto nakládání kol stejně jako i při minulých... celý článek

2015-01-03 09:43:32

Dar od Sester Matky Terezy

Na konci letošního roku jsme dostali praktický dar pro naše uživatele od řádu Misionářek Lásky - Sestry Matky Terezy. Přestože se samy starají v Ostravě - Přívoze o tzv. sociálně slabé obyvatelé, darovali naší organizaci pečivo a větší množství sáčkových... celý článek

Dne 23.12.2014 proběhlo již tradiční slavnostní posezení při společném obědě u vánočního stromečku. Setkání se zúčastnil ředitel Nové šance, z.s., zaměstnanci a všichni uživatelé Ayzlového domu Nová šance. Společný oběd proběhl v kulturní... celý článek

Dne 27.11.2014 nás navštívil zástupce generálního ředitele Vězeňské služby pan PhDr. Pavel Horák.  Po setkání s ředitelem naší organizace si prohlédl celý náš areál, ve kterém navštívil stolařskou a zámečnickou dílnu,... celý článek

V rámci projektu OP LZZ jsme zařídili a provozujeme v naší organizaci cvičnou dřevo a kovo dílnu. Všechny výrobky pod vedením zkušených lektorů-mistrů vyrobili klienti Nové... celý článek

2014-11-13 14:32:31

Nová sportovní místnost

V měsíci říjnu tohoto roku jsme slavnostně otevřeli novou sportovní místnost pro naše klienty, která se nachází v budově vedle Azylového domu.Tuto místnost si naši klienti Azylového domu připravovali několik měsíců svépomoci. Bylo potřeba nejdříve opravit strop a v celé... celý článek

Koncem října 2014 jsme slavnostně předali úplně nové lavičky pro kapli v Ostravě-Přívoze řádu Misionářek lásky - Sester Matky Terezy. Tyto lavičky v rámci našeho programu resocializace pracovní činností vyrobili naši klienti, obyvatelé Azylového domu, v naší... celý článek

Našim klientům přišel ve středu 15.10.2014 osobně poděkovat vedoucí projektu Kola pro Afriku pan Roman Posolda. Roman Posolda na facebooku Kol pro Afriku o tomto setkání píše: "Obrázek z Nové šance, kde se dnes ráno uskutečnilo setkání a hlavně poděkování za vzácnou podporu,... celý článek

Již potřetí v tomto roce spojí jízdní kola Českou republiku s africkou Gambií. V sobotu 11. října bude obecně prospěšná společnost Kola pro Afriku spolu s ostravskou veřejností odesílat dalších přibližně 900 kol. Díky podpoře českých dárců se tak bude moci už přes 3000... celý článek

Dne 16. září 2014 bylo v naší organizaci zasedání manažerského týmu komunitního plánování. Na tomto jednání se řešili různá témata s výhledem několika nejbližších roků. Byla to témata nejen sociální, ale i témata... celý článek

Poslední týden v srpnu se uskutečnil v našem areálu letní tábor pro děti, který organizačně zajišťovaly Sestry Matky Terezy z Ostravy - Přívozu.  Děti, kterých bylo cca 25, zahájili denní program modlitbou v naší "kapli" a hrou na kytaru. V průběhu dne, kdy děti trávily čas v... celý článek

V měsíci srpnu navštívila naši organizaci paní Mgr. Hnídková, metodik odboru výkonu vazby a trestu pro sociální práci. Při její návštěvě u nás ji doprovázela paní Eliška Romanová, která dělá sociální pracovnici ve Věznici... celý článek

Nová šance spolu s organizací Kola pro Afriku zve širokou veřejnost na Druhý dobrovolnický den, který se uskuteční v našem areálu bývalých kasáren v Ostravě-Koblově dne 17.září v době od 9 do 19 hodin.... celý článek

Nová šance dostala příležitost prezentovat svojí činnost v odborném celostátním časopise České vězeňství č.2/2014 (resocializace, str. 9) Na tomto odkazu si tento článek o nás můžete přečíst:... celý článek

2014-07-28 08:38:17

Návštěva z Věznice Karviná

Dne 23.7.2014 navštíili naše sdružení další zástupci z Věznice Karviná. Mezi Občanským sdružením Nová šance a Věznicí Karviná existuje již spolupráce na úrovni nejen výměny zkušeností mezi zaměstnanci, ale také v následné pomoci... celý článek

Naše organizace prezentovala práci našeho Azylového domu pro muže po výkonu trestu v Ostravě-Koblově na Dnech dobré vůle 4-5.července 2014 na Velehradě. Pro tuto příležitost naší pracovníci vytvořili působivý panel, který byl k vidění v rámci výstavy vězeňských prací... celý článek

Na naší akci Den otevřených dveří, který jsme pořádali u příležitosti 15 let činnosti Nové šance v Ostravě-Koblově natáčel redaktor Českého rozhlasu Artur Kubica pro svůj pořad Křížem krajem. Tento pořad byl odvysílán dne 25.6.2014 od 9.15 hod. Zde odkaz na tento pořad:... celý článek

2014-06-30 13:25:32

Den otevřených dveří

Dne 18.června 2014 jsme v Nové šanci u příležitosti výročí 15 let naší činnosti uspořádali slavnostní Den otevřených dveří, na který jsme prostřednictvím medií a pozvánek pozvali naše přátelé, spolupracovníky, příznivce a celou veřejnost.... celý článek

2014-06-03 09:24:55

Hlučínský trakař solidarity

V pátek 30. května 2014 se na hlučínském náměstí odpoledne od 15 hod konala akce "Hlučínský trakař solidarity aneb Den sociálních služeb Hlučínska", kde se představili poskytovatelé sociálních služeb a dalších subjektů působících v oblasti sociální a... celý článek

2014-05-30 11:24:50

Duchovní setkání

V pondělí 26. května 2014 navštívil naše sdružení pan Michael Clark. Nenápadný skromný člověk, který ovšem nebyl vždy takový. Od dětství byl chronickým zlodějem. Kradl v obchodech, v domech i v kostelích, žil na ulici. Pak během svého krátkého pobytu ve... celý článek

2014-05-23 12:33:35

Poděkování

Chceme tímto poděkovat všem lidem, kteří nám od začátku provozu našeho skladu nábytku darovali různé věci, hlavně nábytek a různé bytové doplňky. Díky těmto darům můžeme již několik měsíců pomáhat rodinám v Ostravě a okolí v jejich sociální... celý článek

2014-05-20 09:41:03

Pomoc handicapovaným lidem

V sobotu dne 17.5.2014 se několik našich klientů dobrovolně zúčastnilo výletu s vozíčkáři z ÚSP Hrabyně u Opavy. Sloužili jako doprovod těmto handicapovaným lidem a během této akce navštívili poutní místo ve Zlatých horách Maria Hilf, dále jeskyni u Vidnavy a celodenní... celý článek

Ve čtvrtek 15. května 2014 jsme v Nové šanci přivítali návštěvu ze zahraničí. V doprovodu pracovníků Charity Opava k nám zavítali zástupci sociálních služeb z Litvy, Velké Británie, Dánská, Španělska a Itálie.Cílem jejich návštěvy byla... celý článek

V dubnu letošního roku vznikla nová spolupráce mezi Občanským sdružením Nová šance a Střediskem raná péče SPRP Ostrava. Společnost pro ranou péči (www.ranapece.cz) poskytuje odbornou pomoc a poradenství rodinám, které pečují o dítě s postižením nebo... celý článek

Naše občanské sdružení Nová šance dostalo nabídku od ministerstva spravedlnosti, aby se její zástupce zúčastnil poradního týmu pana náměstka ministryně spravedlnosti v oblasti vězeňství a alternativních trestů. Protože si této nabídky velmi vážíme,... celý článek

2014-04-11 09:12:11

Nakládka Kol pro Afriku

Ve čtvrtek 10. dubna se v areálu Nové šance opět konala krásná akce "Nakládka kol pro Afriku". I přes nepřízeň počasí se akce vydařila. Pomáhala spousta dobrovolníků a mezi nimi i klienti našeho azylového domu. Nálada byla veselá a všichni si pochutnávali na... celý článek

Dne 4.března 2014 navštívili naše sdružení Nová šance zástupci z Generálního ředitelství Vězeňské služby. Zájem o naší činnost projevili plk. Bc. Miroslav Loula, vrchní ředitel kanceláře generálního ředitele Vězeňské služby ČR  a paní... celý článek

2014-03-06 08:22:48

Návštěva automobilového muzea

dne 28. února zorganizovalo vedení našeho sdružení pro své klienty celodenní výlet do Kopřivnice. Měli jsme možnost navštívit automobilové muzeum, kde jsme viděli historické osobní i nákladní automobily. Měli možnost také vidět vývoj motorů do našich aut a... celý článek

SKLAD NÁBYTKU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY A RODINY Na konci minulého roku Občanské sdružení Nová šance  nově zprovoznilo  sklad nábytku pro sociálně slabé rodiny a občany. Sklad se nachází v areálu Nové šance (areál bývalých kasáren) ... celý článek

2014-02-20 20:43:13

Přednáška o Izraeli

Koncem měsíce ledna ( 29.1.2014)  měli  klienti i zaměstnanci Občanského sdružení Nová šance možnost  zúčastnit se přednášky o Izraeli. Působivou přednášku spojenou s videozáznamem a krásnými fotkami  vedl pan Luboš Bednárek, pastor... celý článek

2014-02-11 12:43:12

Darujeme naše štěně

Darujeme štěně křížence aljašského malamuta s německým ovčákem. Máme 2 štěňata - feny. Datum narození: 1.11.2013. Obě jsou ve výborném stavu, pod veterinářským dohledem, očkované. Jsou zvyklé i na zimní pobyt venku. V současnosti jsou umístěné v... celý článek

2013-12-18 14:00:06

Zpráva o činnosti za rok 2013

Zpráva o činnosti Občanského sdružení Nová šance za rok 2013 ... klikněte... celý článek

V pátek 6.12.2013 proběhlo v našem areálu bývalých kasáren v Ostravě-Koblově nakládání kol pro děti v Africe. Této akce se zúčastnili nejenom naši klienti, ale i dobrovolníci z různých měst naší republiky. Naložily se celkem 3 kamiony jízdních kol (tj.cca 1200 kol)... celý článek

Dne 21. a 22. listopadu se vedení  našeho sdružení zúčastnilo oslav 15. výročí vzniku kaplanské služby ve vězeňské službě ČR. Při osobní účasti na těchto oslavách jsme měli možnost navázat nové kontakty nejenom s kaplany a řediteli z různých věznic... celý článek

V úterý 18. listopadu nás opět po roce navštívili kolegové z Domu pod svahem v Havířově, který provozuje Armáda spásy. Jedná se o službu následné péče pro muže od 18 let, který nabízí pomoc osobám závislým na alkoholu nebo gamblingu. Sedmičlenná... celý článek

2013-11-07 15:21:38

Návštěva z Olomouce a Finska

Dne 24. října 2013 přijela návštěva ze školy Caritas - církevní vyšší odborná škola sociální Olomouc, vedená paní Věrou Zápražnou ze Střediska praktického vzdělávání. Přivezli i svého vzácného hosta, pracovníka... celý článek

V úterý 15.10.2013 naše sdružení v rámci semináře Hodnoty a životní priority uskutečnilo tématickou návštěvu významných míst duchovního rozvoje a stanovení životních priorit a to do polských Wadowic a Osvětimi.Wadowice jsou rodištěm bl. Karola Wojtyly, papeže Jana... celý článek

Ve dnech 17. - 19. října 2013 proběhlo již VII. Setkání vězeňských kaplanů, dobrovolných duchovních, spolupracovníků a příznivců vězeňské duchovní služby ve Vranově u Brna, které se zúčastnili také zástupci našeho sdružení. Ve čtvrtek a v pátek  vedl ... celý článek

2013-10-14 13:12:26

Pouť do Medžugorie

Ve dnech 3.10-9.10.2013 uskutečnil personál našeho sdružení pouť na významné poutní mariánské místo do Medžugorie. Je to místo, které nazval papež Jan Pavel II. "duchovní centrum tohoto světa". Během této pouti jsme vykonali výstup na oba významné kopce, Podbrdo i Krizevac. Bylo... celý článek

2013-09-27 09:03:46

Účast na Třebovickém Koláči

Od pátku 20. do neděle 22. září 2013 proběhl jubilejní desátý ročník festivalu Třebovický koláč. Pestrý a kvalitní program se odehrával nejen na hlavním pódiu, kde vystupovaly folkové a o víkendu převážně folklorní soubory, ale také v přilehlém... celý článek

2013-09-16 16:40:31

Pomoc vozíčkářům

Byli jsme požádáni, zda by naši klienti mohli pomoci vozíčkářům z Hrabyně na jejich sobotním výletě do zámku Kunín a na hrad Starý Jičín. Tentokrát se přihlásili tři, kterým to čas a fyzická kondice dovolily. Někteří z klienů se věnují této službě... celý článek

V úterý 10. září 2013 v našem aylovém domě proběhlo pracovní jednání manažerského týmu komunitního plánování Ostrava. Na tomto setkání proběhla m.j. také prezentace našeho občansého sdružení, při které se promítaly fotografie... celý článek

Dne 5. září při svém pobytu v Ostravě také navštívil naše sdružení Nová šance ředitel Probační a mediační služby v České republice pan Mgr. Pavel Štern. Cílem jeho návštěvy bylo mimo jiné také seznámit se s činností našeho... celý článek

V první polovině srpna 2013 pokračovala modernizace naší cvičné dílny, provozované v rámci projektu Evropské unie - OP LZZ - Nová šance pro osoby opouštějící vězení, nátěrem střechy a obnovou vnější fasády.  Firma MANATAX nám k tomu poskytla dar -... celý článek

2013-08-12 09:38:14

Návštěva pacienta

Současní i bývalí klienti projevili přání navštívit klienta, který se zotavuje v sanatoriu v Havířově. Naplánovali návštěvu na středu odpoledne. V rámci přípříprav se telefonicky dotázali na přání kamaráda a zda mu vyhovuje termín. Pro velký... celý článek

2013-08-02 14:26:26

Pouť na Svatý Hostýn

V pátek 26. července 2013 jsme s našimi klienty vykonali, tak jako každoročně, pouť na významné moravské poutní místo a to na Svatý Hostýn. Byli jsme také účastni na mši svaté po které jsme prošli křížovou cestu, kde jsou krásná jednotlivá zastavení.... celý článek

2013-07-18 14:26:52

Modernizace cvičné dílny

Naše sdružení se rozhodlo investovat do modernizace cvičné dílny. Cvičná dílna projektu OP LZZ, kde se učí pracovním návyků nejen naši klienti z řad osob po výkonu trestu v červenci 2013 prochází funkční rekonstrukcí s cílem zlepšení pracovních... celý článek

Aktivizační a motivační výjezd 2013Od úterý 18. června do pátku 21. června se uskutečnil Aktivizační a motivační výjezd pro naše klienty financovaný z projektu Ministerstva vnitra a Magistrátu města Ostravy. Na přání klientů proběhl i letos, stejně jako vloni, v Domě svatého... celý článek

2013-06-21 12:51:41

Pohřeb našeho klienta

Dne 14.6.2013 se naše sdružení rozloučilo v římskokatolickém kostele v Ostravě - Hrušově s naším bývalým klientem panem Františkem Kosíkem. Mše svaté se zúčastnili téměř všichni naši klienti a zároveň i jeho kamarádi, stejně tak jako všichni ... celý článek

2013-05-30 14:47:20

Prezentace kurátorům

V pátek dne 24.5.2013 měli zástupci našeho sdružení možnost prezentovat naší práci s uživateli v rámci sociální služby Azylový dům na Setkání sociálních kurátorů všech úřadů městských obvodů města Ostravy. Obsahem naší prezentace byly... celý článek

2013-04-26 12:12:55

Návštěva v Senátu ČR

V pondělí 22. dubna se zástupce našeho sdružení zúčastnil v Senátu České republiky semináře na téma Vzdělávání odsouzených - podpora začlenění do společnosti, který se uskutečnil pod záštitou pana senátora PhDr. Marcela Chládka. Vzhledem k tomu, že zde... celý článek

Ve středu 10. dubna naše sdružení navštívil ředitel věznice Mírov spolu se svými spolupracovníky. Velmi se zajímal o naši dlouholetou práci, o činnost našich klientů, jejich volnočasové aktivity, případně možnosti získávání zaměstnání těchto lidí... celý článek

2013-03-29 15:04:06

Dar na Velikonoce

Dne 28.3.2013 jsme obdrželi od pekárny Mayak ze Šilheřovic zásilku pečiva, mazanců, koblihů atd. pro naše klienty. Již několik let dostáváme od paní vedoucí této pekárny, paní Lipinské, různé druhy pečiva, a to jak před vánočními svátky, tak i před svátky... celý článek

Dne 9. března 2013 se zástupci našeho sdružení zúčastnili již 7. setkání katolických spolupracovníků ve vězeňské pastoraci v prostorách farního úřadu v Pardubicích pod vedením otce biskupa Mons. Josefa Kajneka. Přednáška i následná beseda byla zaměřena na... celý článek

Dne 19. 2. 2013 navštívila naše sdružení vzácná návštěva z věznice v Karviné. Na naši činnost a samozřejmě také ubytovnu se přijel podívat ředitel věznice spolu se svými zaměstnanci (tisková mluvčí, sociální pracovník, vychovatel, speciální... celý článek

Občanské sdružení Nová šance v mediíchVysílání ČT1 v pořadu 168 hodin dne 10.2.2013http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10117034229-168-hodin/213411058250210/Události v regionech ČT1 dne 14.2.2013 - nakládání kol pro... celý článek

Klienti našeho sdružení se zúčastnili ve čtvrtek 14. 2. 2013 nakládání jízdních kol pro děti v Africe.Bylo naloženo asi 500 kol do velkého kontejneru, který se v následujících dnech přepraví nejdříve nákladním autem, poté vlakem a následně lodí z... celý článek

Letošní amnestie na Nové šanci se projevila především žádostmi amnestovaných o pomoc při prvních krocích amnestovaných osob na svobodu. Zvlášt se jedná o poskytnutí střechy nad hlavou a zajištění jídla v tomto zimním období. Protože amnestie je... celý článek

2012-12-19 07:28:34

DAR OD CHARITY HLUČÍN

V sobotu 15. 12. 2012 jsme obdrželi od vedení Charity Hlučín pohoštění pro naše uživatele azylového domu Nová šance. Jednalo se o kuřecí řízky, chlebíčky, bramborový salát, pomazánky a také další drobné občerstvení.Chtěli bychom touto cestou jménem... celý článek

V těchto dnech naši klienti projevili přání, aby si na Vánoce, které se již blíží, vyrobili své vánoční cukroví. Využili jsme tímto možnost, abychom pozvali paní Vašenkovou, která se již několik let zabývá pečením a zdobením vánočního... celý článek

2012-11-23 11:10:02

VÝMĚNA OKEN V AZYLOVÉM DOMĚ

V těchto dnech dokončujeme výměnu oken v Azylovém domě Nová šance. Celá akce byla prováděna ve dvou fázích a trvá již od léta letošního roku. V měsíci červenci jsme provedli výměnu oken na pokojích uživatelů naší služby. Díky účelové dotace... celý článek

2012-10-29 09:58:45

NÁVŠTĚVA Z VLAŠTOVIČEK

Dne 17. 10. 2012 náš Azylový dům navštívili uživatelé a pracovníci Domu sv. Cyrila a Metoděje pro nevidomé z Opavy-Vlaštoviček. Vrátili nám tak naši návštěvu z května tohoto roku, kdy uživatelé i personál našeho sdružení strávili hezký den... celý článek

2012-10-01 09:02:51

STÁŽ V POLSKÉ BARCE

Spolu s P.Markem Pawlicou, kobeřickým farářem a kaplanem opavské věznice, který vše zařídil a domluvil, jsme v úterý dne 11.9.2012 pracovně navštívili Polsko. V gmině Strzelce Opolskie se nachází Sdružení vzájemné pomoci Barka (polsky Archa).Cílem naší... celý článek

2012-10-01 09:02:22

VÝJEZD DO BESKYD

Ve dnech 18. – 21. září 2012 jsme se spolu s našimi klienty zúčastnili již druhého Aktivizačního a motivačního výjezdu, tentokráte do Beskyd, na Grúň. Ubytováni jsme byli v v Domě sv. Josefa, kde nás srdečně a mile přijali manželé Kubečkovi, kteří nám během... celý článek

2012-09-17 14:04:41

UDĚLENÍ ZLATÉHO KŘÍŽE

V pondělí 10. 09. 2012 byl jeden z našich uživatelů, který pravidelně již několik let daruje krev, oceněn jménem Oblastního spolku Českého  Červeného kříže. Tohoto dne si na Magistrátu města Ostravy slavnostně převzal  Zlatý kříž 3.třídy za  80 bezpříspěvkových... celý článek

2012-07-30 13:26:28

SALESIÁNI V KOBLOVĚ

Dne 27. 07. 2012 přijela do našeho sdružení tzv. „pojízdná oratoř“. Již asi před 14ti dny jsme byli kontaktováni ředitelem salesiánského střediska Don Bosko P. Mgr. Jiřím Cahou, zdali bychom neposkytli zázemí pro výlet a stanování dětí z Don Boska. Naše... celý článek

Dne 22. 07. 2012 přijali naši klienti a zástupce našeho sdružení pozvání od ředitele projektu Kola pro Afriku pana Romana Posoldy na akci, která se uskutečnila v Hodoňovicích nedaleko Frýdku-Místku. Zde proběhlo od 9:30 setkání s dobrovolníky a partnery celého projektu při... celý článek

2012-07-18 10:55:27

VÝMĚNA OKEN NA UBYTOVNĚ

Ve čtvrtek 12. července proběhla na ubytovně klientů výměna starých kaslíkových oken za nová plastová. Výměnu těchto oken prováděla firma Sappex Trade z Ludgeřovic a byli jsme s nimi moc spokojeni. Byli jsme také velmi rádi, že přijali naše pozvání k občerstvení, které proběhlo... celý článek

2012-07-18 10:38:41

POMOC PŘI SKLÁDÁNÍ UHLÍ

V tomto týdnu bylo naše sdružení požádáno staršími místními občany, zda by jim  uživatelé naší služby  mohli pomoci při skládání uhlí na zimu. Jednalo se o 40 metráků uhlí, které měli objednáno na topení na zimu. Vzhledem k tomu, že... celý článek

S platností od 1. června 2012 otevřela Charita Hrabyně pracovní dílnu pro zdravotně znevýhodněné osoby v našem areálu bývalých kasáren. Jejich zaměstnanci zde vykupují a třídí, rozebírají odpad, jako jsou počítače, elektrospotřebiče a různé druhy... celý článek

2012-06-22 13:51:15

POBYT KLIENTŮ NA SV. HOSTÝNĚ

V rámci projektu z Ministerstva vnitra spolu s Magistrátem města Ostravy jsme získali finanční prostředky na několik aktivit pro naše klienty. I proto jsme se mohli zúčastnit (personál spolu s klienty) ve dnech 05. 06. 2012 – 08. 06. 2012 tzv. aktivizačního a motivačního výjezdu na místo,... celý článek

V měsíci březnu oslovili naše sdružení pan Roman Posolda a Richard Gazda z organizace Kola pro Afriku. Seznámili nás se svým projektem, ve kterém by chtěli organizovat sběr starých jízdních kol, následně je opravovat a potom expedovat do Afriky, konkrétně do Gambie, kde by tato... celý článek

Dne 17. 05. 2012 nás navštívil pan plk. PhDr. Martin Kocanda, který mimo jiné působí ve funkci ředitele kanceláře generálního ředitele Vězeňské služby ČR. Při své návštěvě si prohlédl celý náš areál, zejména pak ubytovnu našich uživatelů a... celý článek

Dne 18. 05. 2012 uživatelé našeho azylového domu spolu s našimi zaměstnanci navštívili Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách u Opavy. Svou návštěvou tak přijali pozvání tohoto domu pro nevidomé lidi, kde již druhým rokem bydlí jeden... celý článek

Naše sdružení v minulých dnech dostalo od  "Salesiánů" z Ostravy - Vítkovic starší pinpongový stůl a stolní fotbal (tzv. kalčo) pro naše uživatele. Tímto jsme rozšířili možnost  sportovních  aktivit pro naše uživatele služby.  Děkujeme za tento výše... celý článek

Dnes 18. dubna 2012 přijeli do našeho sdružení na jednodenní exkurzi studenti prvního ročníku střední školy profesora Zdeňka Matějčka z Ostravy - Poruby.  Tito studenti se svou vyučující paní Zdeňkou Kopčilovou pravidelně každou středu navštěvují v rámci praxe různé organizace,... celý článek

2012-04-18 12:09:34

VÝLET NA SV. HOSTÝN

Včera, t.j. dne 17.dubna 2012 byli naši uživatelé na výletě na významném poutním místě, na sv. Hostýně. Tento výlet pořádaly Sestry Matky Terezy - Misionářky lásky, které sídlí v Ostravě - Přívoze, na Plackého ulici. Na tuto pouť se Sestrami jel plný autobus, a... celý článek

2012-04-11 12:39:14

Poděkování dárcům

Děkujem tímto všem dárcům, kteří v době Velikonoc přinesli do našeho sdružení dary pro naše klienty u příležitosti těchto Křesťanských svátků. Jedná se především o pečivo a mazance z Pekárny Majak v Šilheřovicích, také léky a potravinové doplňky od... celý článek

Včera, t.j. 28.března 2012 se uskutečnilo plánované setkání se zástupci Mezinárodního projektu  "Akademie pro sociální podnikatele". Celá akce probíhala v areálu našeho sdružení. Po společném obědě v našem Azylovém domě proběhla prezentace naší... celý článek

Dne 28. 3. 2012 navštíví naše sdružení asi 20-i členná skupina zástupců čtyř partnerských organizací mezinárodního projektu  ze 4 států Evropy (Švédsko, Francie, Velká Británie, Česká republika). Organizace, které působí v... celý článek

Naše sdružení dostalo pozvánku na Seminář "Umísťování bývalých vězňů po výkonu trestu na pracovní trh", který pořádá Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a který se uskuteční  ve... celý článek

2012-02-07 20:08:34

PODĚKOVÁNÍ ORLU TŘEBOVICE

V sobotu 4.února 2012 pořádal Orel jednota v Ostravě - Třebovicích spolu s KDU-ČSL pro své členy a příznivce Společenský večer. Po této vydařené akci zástupci této organizace věnovali našemu sdružení (pro uživatele naší služby, to je pro muže po výkonu trestu odnětí... celý článek

Mezinárodní vezeňské spoolečenství, o.s., Praha, se kterým naše sdružení spolupracuje pořádalo v loňském roce pilotní program  "ANDĚLSKÝ STROM", který byl zaměřen na zajištění a předání vánočních dárků dětem, jejichž rodič je v... celý článek

2012-01-05 09:11:43

VÁNOCE V NAŠEM SDRUŽENÍ

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem dárcům a spolupracovníkům, kteří nám pomohli připravit krásné vánoční svátky pro naše uživatele. V první řadě to byl dar dvou vánočních stromků od Lesů ČR, jeden byl určen pro naše sdružení a mohl se vyjímat... celý článek

2012-01-03 11:57:22

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

Níže uvádíme zprávu o činnosti našeho sdružení, kterou jsme zaslali v prosinci 2011 původnímu majiteli areálu bývalých kasáren, t.j. UZSVM Opava. Vážení přátelé, jak jistě víte, k 1.4.2011 nám byl převeden v rámci bezúplatného převodu... celý článek

V posledních dnech naše sdružení obdrželo několik věcných darů od jednotlivých dárců i organizací z Hlučínska. Konkrétně se jedná o několik peřin, polštářů, dek a oblečení od jedné mladé rodiny z tohoto kraje, dále pak nábytek, skříně, židle,... celý článek

V neděli dne 2.října 2011 přijal náš uživatel svátosti křtu a biřmování a také přistoupil k prvnímu svatému přijímání. Tato mše svatá proběhla v kostele Ostrava - Přívoz a sloužil ji otec Bogdan Stepien. Příprava na tyto svátosti trvala několik měsíců a... celý článek

Dne 15.9.2011 v 9 hodin  se uskuteční Pracovní setkání sociálních kurátorů obcí s rozšířenou působností v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Hlavním tématem tohoto setkání bude Práce s lidmi ve  a po výkonu... celý článek

Dne 5. září 2011 se konala u Sester Matky Terezy v Ostravě - Přívoze , na Palackého ulici, slavnostní mše svatá se vzpomínkou na zakladatelku tohoto řádu, Matku Terezu. Tuto mši celebroval biskupský vikář, P. Martin David, za účasti dalších kněží z... celý článek

Celkem 6 uživatelů naší služby přijalo pozvání  ke společnému výletu " s vozíčkáři" , který pořádal pan Vojtěch Vlček dne 10.září 2011 pro handicapované lidi z Hrabyně. Tentokráte se jelo do Kroměříže, především do známých zahrad.... celý článek

Ve druhé polovině srpna navštívil naše sdružení otec František Petrík, biskupský delegát pro trvalé jáhny a také spirituál VOŠ Caritas v Olomouci. Otec František potěšil svou návštěvou nejen vedení sdružení, ale také  jednoho... celý článek

2011-08-01 12:55:04

NÁVŠTĚVA KURÁTORŮ ZE ZLÍNA

Dne 21.7.2011 naše sdružení navštívilo celkem 8 zástupců sociálního odboru ve Zlíně, v čele s vedoucí odboru, sociálními pracovníky a sociálními kurátory. Cílem návštěvy bylo seznámení se s naší současnou činností i... celý článek

2011-06-20 12:25:50

PODĚKOVÁNÍ ZA DAR

Dne 15.6.2011 naše sdružení navštívila vedoucí sociálního odboru z Městského úřadu Hlučín,  paní ing. Lenka Petermannová spolu s panem místostarostou ing. Alfonsem Laňkou, který nám přivezl  darem větší množství jídla, a to nejen... celý článek

2011-06-06 10:28:17

POMOC ŘEHOLNÍM SESTRÁM

Již třetí týden naši klienti pomáhají Sestrám dobrého pastýře v Ludgeřovicích u Opavy při opravách nejen kanalizace a terénních úprav na zahradě, ale v budoucím čase budou také pomáhat při stavbě menšího hřiště, které... celý článek

2011-06-06 10:20:43

POMOC PŘI OPRAVĚ MÍSTNÍ KAPLE

V těchto dnech se opravuje kaple v Ostravě – Koblově. Po vzájemné domluvě s místním duchovním pravidelně pomáhají naši uživatelé  při opravě této kaple.  Zúčastnili se při stavění lešení a také při zednických pracích.  Věříme,... celý článek

Dne 31.května 2011 přijalo naše pozvání  celkem 18 lidí z Charity Opava, konkrétně z Domu svatého Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách u Opavy, kde mezi současnými uživateli  je také jeden náš bývalý uživatel, který v našem... celý článek

2011-05-18 10:36:46

Výlet na Svatý Hostýn

Dne 13. května jsme byli společně s uživateli Nové šance na výletě na poutním místě Svatý Hostýn. Výletu se zúčastnil také bývalý nevidomý klient našeho zařízení, společně se svou současnou sociální pracovnicí, jež vřele přijali naše... celý článek

2011-04-20 11:16:04

SDĚLENÍ MÍSTNÍM OBČANŮM

SDĚLENÍ PRO OBČANY!!! Rádi bychom touto cestou informovali občany Koblova o vývoji situace v areálu bývalých kasáren, především pak o důvodech vypovězení podnájemních smluv firmám, které v tomto areálu provozovali svou činnost. Vzhledem k množícím se... celý článek

2011-03-25 14:11:10

PEČIVO PRO KLIENTY

Dne 23.3.2011 naše sdružení dostalo zdarma pečivo od Otce Petra Huvara ze Šilheřovic. Při předání mu bylo poděkováno vedením sdružení za jeho dar a dobrou spolupráci, která trvá již několik... celý článek

2011-03-25 14:08:17

POMOC FARNÍMU ÚŘADU

V minulých dnech naši klienti vypomáhali na farní zahradě v Ostravě - Hrušově, kde dělali různé terénní úpravy (rovnání terénu, úprava skalky, odvoz hlíny, atd.). Pan farář byl s jejich prací spokojen a požádal vedení sdružení  o další... celý článek

2011-03-25 13:55:41

VALNÁ HROMADA

Vedení Občanského sdružení Nová šance, se sídlem Podsedliště 73/415, 711 00 Ostrava - Koblov, IČO 65497961,  svolává  VALNOU HROMADU, která se bude konat dne 7.4.2011 od 15 hodin v sídle sdružení. Tímto zveme všechny členy našeho sdružení. Vedení... celý článek

2011-02-15 14:23:05

NAKLÁDÁNÍ HUMANITÁRNÍ POMOCI

I v letošním roce jsme byli požádání, stejně jako v minulých letech, Charitou Hlučín o pomoc při nakládání humanitární pomoci. Jedná se především o krabice a igelitové pytle s různými věcmi (oděvy, hračky apod.). Spolupráce  při těchto akcích ... celý článek

2011-02-15 14:01:59

POMOC CHARITĚ

Naši klienti v minulých dnech pomáhali třídit zdravotní materiál z autolékárniček, které lidé přinesli na Diecézní charitu v Ostravě. Vybírali a třídili materiál, který se dá ještě použít a v následujících dnech bude zaslán jako... celý článek

Zástupce našeho sdružení byl pozván na 1. zahajovací seminář ohledně vězenství, které se uskuteční v pátek 18. února 2011 v Praze. Tuto akci pořádá Mezinárodní vězeňské společenství v České republice, o.s. Rádi se této akce... celý článek