Aktualita

V dubnu letošního roku vznikla nová spolupráce mezi Občanským sdružením Nová šance a Střediskem raná péče SPRP Ostrava.

Společnost pro ranou péči (www.ranapece.cz) poskytuje odbornou pomoc a poradenství rodinám, které pečují o dítě s postižením nebo s ohroženým vývojem. Provází rodiny v jejich obtížné životní situaci a usilují o to, aby mohly vychovávat dítě v jeho přirozeném domácím prostředí. Cílem této organizace je zajistit dostatečnou podporu dětem s postižením nebo s ohroženým vývojem v raném věku pro jejich rozvoj v rodině.

Naše spolupráce vznikla na základě již fungující spolupráce mezi lektorkou naší keramické dílny, která je součástí našeho areálu Nová šance  a společností SPRP.

Vzhledem k poptávce Střediska pro ranou péči po praktických kompenzačních pomůckách  pro děti se zrakovým  a kombinovaným zrakovým postižením ve věku  od 0-7 let se do této   spolupráce zapojilo také Občanské sdružení Nová šance se svými uživateli  Azylového domu Nová šance.

Uživatelé azylového domu se zapojují do spolupráce dobrovolně  a v rámci získávání pracovních návyků. Pod odborným vedením lektorů z tzv. Cvičné dřevařské a zámečnické dílny, a za účasti lektorky keramické dílny, uživatelé vyrábějí různé výrobky pro tyto děti. Jedná se především o předem dohodnuté kompenzační pomůcky, které podporují zrakové funkce dítěte a pomáhají následným nácvikem podchytit zbytky zraku,  posílit je a rozvíjet.

Vzhledem k vynalézavosti uživatelů dochází při výrobě pomůcek také k řadě nových podnětů pro vznik nových výrobků  nebo jejich zlepšení. Poskytli již nápady, co se týče vzhledu, barevnosti a během práce předkládali různá inovační řešení. Plánujeme tedy také, vždy po konzultaci se samotným Střediskem rané péče, další výrobu pomůcek dle vlastních návrhů, abychom zprostředkovali pomoc tam, kde je jí potřeba.

V keramické dílně naši uživatelé již vyrobili  tzv. grafomotorické tabulky pro nácvik tahu rukou v předtlačené grafické linii. Plánujeme vyrobit další kusy s rozmanitou škálou linií.

V dřevařské dílně vyrobili naši uživatelé pro děti kinetické pomůcky sloužící k fixaci oka na padající předmět.

Věříme, že začínající spolupráce bude i nadále dobře pokračovat a my budeme rozdávat radost a pomoc tam, kde je jí velmi potřeba.

Fotogalerie - Uživatelé Azylového domu Nová šance pomáhají Středisku rané péče SPRP Ostrava