Aktualita

Ve čtvrtek 15. května 2014 jsme v Nové šanci přivítali návštěvu ze zahraničí. 

V doprovodu pracovníků Charity Opava k nám zavítali zástupci sociálních služeb z Litvy, Velké Británie, Dánská, Španělska a Itálie.

Cílem jejich návštěvy byla výměna zkušeností při pracovní integraci znevýhodněných osob na trh práce.

Jelikož Nová šance má registrovanou sociální službu, kterou je Azylový dům pro muže po výkonu trestu, má také zkušenosti v této oblasti.

Charita Opava, která je součástí projektu Evropské unie s názvem SEE LIGHT nás požádala, zda bychom představili práci našeho občanského sdružení. Jejich žádosti jsme rádi vyhověli a byli jsme tak jednou z organizací, kterou zahraniční hosté navštívili. 

Mezi sociálně znevýhodněnou skupinu patří lidé bez domova, lidé s handicapem, lidé žijící ve vyloučených lokalitách, lidé po výkonu trestu a další. 

U nás jsme hostům představili naši "Cvičnou dílnu", ve které klienti získávají odborné dovednosti v zámečnické a stolařské práci, dále školící a vzdělávací místnost jejímž cílem je předat uživatelům tolik potřebné informace z oblasti oddlužení, samostatného bydlení, uplatnění na trhu práce a trestního minima. Velmi je také zaujal projekt "Kola pro Afriku", který sídlí v našem areálu a zaměstnává i naše klienty. 

Jelikož cílem projektu je sociální podnikání probrali jsme také způsoby, jakými vedeme klienty k získávání pracovních návyků, které po pobytu ve výkonu trestu získávají zpět. Mnoho otázek bylo z oblasti nezaměstnanosti, sociálních dávek a s tím spojeného sociálního vyloučení. 

Myslíme si, že tato návštěva byla velmi potřebná k předání vzájemných zkušeností a jsme přesvědčeni, že pro zahraniční hosty, kteří nás navštívili splnila svůj účel a očekávání.

Fotogalerie - Návštěva ze zahraničí v rámci projektu SEE LIGHT