Aktualita

2014-05-23 12:33:35

Poděkování

Chceme tímto poděkovat všem lidem, kteří nám od začátku provozu našeho skladu nábytku darovali různé věci, hlavně nábytek a různé bytové doplňky. Díky těmto darům můžeme již několik měsíců pomáhat rodinám v Ostravě a okolí v jejich sociální nepříznivé situaci.

Naše pomoc směřuje nejen sociálně slabým rodinám, ale i mužům, kteří byli v azylových domech, dostali podnájemní byt a již neměli peníze na zakoupení alespoň základního vybavení. Také jsme již pomohli několika matkám (samoživitelkám), které mají více dětí, dostaly náhradní bydlení z důvodu hygienicky závadných bytů a tyto pak ve spolupráci se sociálními pracovnicemi vyhledaly naši pomoc. 

Ještě jednou chceme na závěr poděkovat všem lidem, kteří jsou ochotni spolu s námi pomáhat lidem na pokraji společnosti. 

Vedení Nové šance