Aktualita

2014-06-03 09:24:55

Hlučínský trakař solidarity

V pátek 30. května 2014 se na hlučínském náměstí odpoledne od 15 hod konala akce "Hlučínský trakař solidarity aneb Den sociálních služeb Hlučínska", kde se představili poskytovatelé sociálních služeb a dalších subjektů působících v oblasti sociální a zdravotní, a to nejen z Hlučínska, ale také z Opavy, Ostravy, Krnova. Hlavní myšlenkou akce Hlučínský trakař solidarity, byla idea 100 krát objet s trakařem náměstí. Všichni účastníci se tak zapojili do symbolické podpory tří charitativních darů v celkové hodnotě 30 000 Kč.

Byly zde prezentovány nejen sociální služby, ale také rozličné pomůcky a výrobky, které se těšily velkému zájmu návštěvníků. Řada z vystavovatelů obohatila kulturní program svým vystoupením. Naše Občanské sdružení Nová šance obohatila tuto akci svým speciálním výstavním a prodejním stánkem, kde jsme prezentovali výrobky našich cvičných dílen: keramické výrobky dílny paní Lady Kišové a výrobky cvičné dřevodílny založené v rámci projektu OP LZZ vedenou panem Jiřím Cvešperem. Úspěch měla i akce v našem stánku "První krůčky dřevořezby", kde si návštěvníci hlavně z řad dětí vyzkoušeli pracovat s řezbářskými dláty.

Akce se velmi vydařila, což dokládají i přiložené snímky z naší fotogalerie.

Fotogalerie - Hlučínský trakař solidarity