Aktualita

2014-06-30 13:25:32

Den otevřených dveří

Dne 18.června 2014 jsme v Nové šanci u příležitosti výročí 15 let naší činnosti uspořádali slavnostní Den otevřených dveří, na který jsme prostřednictvím medií a pozvánek pozvali naše přátelé, spolupracovníky, příznivce a celou veřejnost.

Celý program začal v krásném slunečném dni v 10 hod. slavnostní mší svatou v kostele sv. Františka v Ostravě-Hrušově. Pak v 11 hod. přednesl projev náš pan ředitel, kde zhodnostil 15 let činnosti Nové šance v oblasti podpory osob po výkonu trestu a osob bez přístřeší. Dále pak měl slovo ředitel Charity Hrabyně a autor projektu Kola pro Afriku. Oba seznámili naše hosty se svojí činností, kterou provozují v našem areálu v Ostravě-Koblově. Program pak až do 17 hod. dále pokračoval prohlídkou areálu a všech prostor. Přijel i vzácný host, který předvedl světově unikátní vozidlo pro vozíčkáře.

Pozvání přijalo na 100 hostů: naši přátelé, zástupci okolních obcí, ředitelé Charit, zástupci Moravskoslezského kraje. Navštívil nás i zástupce ředitele věznice Heřmanice, obyvatelé Koblova i farníci z Hrušova.

Vážíme si jejich návštěvy a vyjádřené podpory naší činnosti a jistě vzali za příjemné i malé občervení, které jsme pro ně připravili spolu s našimi klienty Azylového domu. Rádi všechny zase pozveme a budeme se těšit na dalším společném setkání, třeba na 20.výročí naší činnosti.

Pozvání přijal i reportér Českého rozhlasu Ostrava Artur Kubica, který natočil z naší slavnosti reportáž. Bude vysílaná na vlnách Českého rozhlasu Ostrava dne 25.6.2014 od 9.15 hod. v pořadu Křížem krajem.

Fotogalerie - Den otevřených dveří