Aktualita

2014-07-28 08:38:17

Návštěva z Věznice Karviná

Dne 23.7.2014 navštíili naše sdružení další zástupci z Věznice Karviná. Mezi Občanským sdružením Nová šance a Věznicí Karviná existuje již spolupráce na úrovni nejen výměny zkušeností mezi zaměstnanci, ale také v následné pomoci propuštěným mužům z této věznice.  Tentokráte navštívil naše sdružení zástupce ředitele a další zaměstnanci z řad vychovatelů.  Zástupci Věznice Karviná si prohlédli celý areál Nové šance, seznámili se s prostory azylového domu pro muže po výkonu trestu odnětí svobody a také s prostory a funkčností cvičné dílny. Prohlédli si také centrální  sběrné místo společnosti Kola pro Afriku, která sídlí v našich prostorách. Prohlídku zakončili v administrativní budově, kde měli možnost se seznámit s programem školení určené pro muže po výkonu trestu v prostorách školícího  a vzdělávacího střediska. Na závěr při společném posezení došlo k výměně dalších zkušeností mezi oběma institcemi. Nechyběla ani výměna drobných pozorností formou propagačních materiálů a výrobků od uživatelů služby.