Aktualita

2014-11-13 14:32:31

Nová sportovní místnost

V měsíci říjnu tohoto roku jsme slavnostně otevřeli novou sportovní místnost pro naše klienty, která se nachází v budově vedle Azylového domu.
Tuto místnost si naši klienti Azylového domu připravovali několik měsíců svépomoci. Bylo potřeba nejdříve opravit strop a v celé místnosti o rozloze 70 m2 bylo nutné opravit okolní stěny (nové omítky), bylo nutné zde také přivést elektřinu
a neposlední řadě bylo potřeba také zajistit opravu stávajících oken. Vzhledem k tomu, že velká část těchto oken byla rozbitá, jednalo se o nemalou finanční částku. Po zasklení se následně všechna okna natřela.
Na zdárném průběhu rekontrukce této velké místnosti se podíleli všichni naši klienti, každý podle toho, jaké měl schopnosti, jaké uměl práce.

Chceme tímto poděkovat také Magistrátu města Ostravy, odboru prevence kriminality, který nám na tuto rekonstrukci přispěl čátkou 5 tis. Kč.
Dík patří také všem dobrým lidem, kteří nám darovali do této sportovní místnosti různá sportovní nářadí a zařízení.
Jednalo se o tyto věci: pingpongový stůl, posilovací lavice, jízdní kolo-rotoped, terč na šipky a starší posilovací stroj.
Zvláštní dík patří Salesiánům Dona Boska v Ostravě, kteří nám pro naše klienty darovali velmi zachovalý kulečníkový stůl. Ten se v naší organizaci setkal s velikým úspěchem.

Na závěr chceme vyjádřit naději, že tato velká sportovní místnost, která nám doposud zde chyběla, přispěje k lepšímu využití volného času našich klientů v našem zařízení.

Fotogalerie - Nová sportovní místnost