Aktualita

Dne 23.12.2014 proběhlo již tradiční slavnostní posezení při společném obědě u vánočního stromečku. Setkání se zúčastnil ředitel Nové šance, z.s., zaměstnanci a všichni uživatelé Ayzlového domu Nová šance. Společný oběd proběhl v kulturní místnosti v azylovém domě. Poté byly všem uživatelům rozdány 2 malé praktické dárky od naší organizace. Při posezení u kávy a cukroví byla vánoční atmosféra zpestřena zazpíváním nejznámější koledy Narodil se Kristus Pán.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem lidem i organizacím (Charita Ostrava, Restaurace u kostela - Kucharczyková Magda, firma Manatax, Lesy ČR, paní Telecká, paní Měrková a dalším), kteří se svými dary podíleli na pěkné atmosféře nejen tohoto setkání, ale průběhu celých vánočních svátků a vstupu do nového roku. Děkujeme za darovaný vánoční stromeček, buchty, cukroví, ovoce, štědrovečerní večeři i malé dárečky pro uživatele.