Aktualita

Dne 3. března 2015 navštívil naši organizaci náměstek ministra spravedlnosti pan Mgr. Vladimír Zimmel s ředitelem odboru vězeňství a trestní politiky panem Mgr. Michalem Špejrou.

Účelem jejich návštěvy bylo seznámení se s naší činností v oblasti postvězeňské péče.

Během své návštěvy si prohlédli také naše školící a vzdělávací středisko pro muže po výkonu trestu, naše dílny - stolařskou a zámečnickou. Dále i sportovní místnost, kde mají naši klienti kulečník, pinpongový stůl, posilovnu, cyklistické rotopedy, atd. 

Byl samozřejmě navštívit i náš azylový dům a se zájmem si prohlédl také pokoje našich klientů. S některými klienty vedl rozhovory o jejich prvních dnech po propuštění z výkonu trestu, o jejich zkušenostech a různých těžkostech, které je provázejí při jejich začleňování do společnosti.

S velkým zájmem se seznámil také s pomocí našich klientů při opravě kol pro Afriku. K dnešnímu dni bylo již do Afriky posláno více jak 3000 kol !

Velmi ocenil práci zdejšího personálu a vedení. Byla nám nabídnuta také určitá spolupráce a pan náměstek na závěr své návštěvy vyjádřil své přání, aby podobných zařízení pro muže po výkonu trestu (někdy v budoucnu snad i pro ženy) bylo v naší republice více.

 „Možnost seznámit se s praktickou činností azylového domu Nová šance v oblasti postvězeňské péče bylo velmi přínosné a inspirativní pro konkrétní přípravu projektu probačních domů.  S některými klienty jsem měl možnost hovořit o jejich prvních dnech po propuštění z výkonu trestu, o zkušenostech, které je provází při začleňování do společnosti.“ uvedl na JUSTICE.CZ náměstek úseku trestní politiky Vladimír Zimmel. (více na: http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=341538)

Byli jsme potěšeni jeho návštěvou a velmi si ceníme toho, že si našel čas a při své velké vytíženosti měl zájem nás navštívit a seznámit se s naší prací, kterou děláme již 16 let.

Fotogalerie - Návštěva pana náměstka min. spravedlnosti