Aktualita

Zástupci naší organizace se setkali minulý týden  na Ministerstvu spravedlnosti v Praze  s náměstkem ministra spravedlnosti a se zástupci  Platformy pro spolupráci v oblasti vězeňství a alternativních trestů.  Jednání inicioval náměstek ministra pro trestní politiku a vězeňství Mgr. Vladimír Zimmel.

Jednání se na počátku zaměřilo na ujasnění statutu a dalšího fungování Platformy pod novým vedením ministerstva. „Byl bych rád, kdyby Platforma v budoucnu fungovala jako poradní orgán Ministerstva spravedlnosti, a jejími členy byli zástupci těch nejkvalitnějších neziskových nestátních organizací,“ uvedl náměstek Zimmel. 

Cílem setkání bylo upřesnění  vzájemné spolupráce a výměna zkušeností  mezi nevládními neziskovými organizacemi a ministerstvem v oblasti vězeňství, trestní politiky a postvězeňské péče.

V průběhu jednání se probírala témata  Koncepce vězeňství do roku 2025, Elektronický monitorovací systém nebo potřeba tzv. Probačních domů v ČR, které by se měly v tomto roce začít realizovat.