Aktualita

Zástupci Společnosti pro ranou péči, která pomáhá dětem a rodinám s dětmi s mentálním, tělesným, zrakovým a kombinovaným postižením, nám poděkovali za práci našich klientů cvičné dílny, kteří vyrobili další pomůcky pro děti s handicapem. Dílnu provozujeme v rámci projektu OP LZZ. Náš projekt i nadále trvá a tak jsme rádi, že můžeme těmto dětem pomáhat.