Aktualita

2015-05-11 13:27:26

Pozvánka na konferenci OP LZZ

Vážení přátelé,

jménem ředitele organizace Nová šance, z.s. Petra Nováka, si Vás dovolujeme pozvat na konferenci k projektu OP LZZ
s názvem "Nová šance pro osoby opouštějící vězení",
kterou pořádáme dne 28. 5. 2015 v Hotelu Imperiál Ostrava, v salonku Budapešť.

Konference začne prezencí účastníků od 8.30 do 9.00 hodin. Ukončení bude ve 12.00 hodin.
Pro účastníky konference bude připraveno občerstvení a malý dárek z naší cvičné dílny.

Přednášky a prezentace projektu jsou připravené na téma:

    Vzdělávání a pracovní aktivizace osob opouštějících vězení
    Závěry a prezentace výsledků projektu OP LZZ v Nové šanci
    Představení manuálu projektu

Přílohou tohoto dopisu je pozvánka s návratkou.

Vaší účast, prosíme, potvrďte zasláním návratky e-mailem do 20. května 2015 na adresu nova.sance@koblov.cz.
 
Těšíme se na Vaši účast a jsme s pozdravem

Za realizační tým
Ing. Miroslav Panoc
projektový manažer

Nová šance, z.s.
Stará cesta 121/6
711 00 Ostrava - Hrušov

www.koblov.cz
nova.sance@koblov.cz