Aktualita

Děkujeme obecně prospěšné společnosti Moment za darované oblečení ze svých obchodů, pro naše klienty. Zvláště pak paní Simoně Honsové, která nám tento dar osobně přivezla.

Klienti budou darované šatstvo využívat pro práci v areálu, ale také při práci, kterou pomáhají druhým lidem kolem sebe.

Moment je tak trochu jiný obchod. 

• výtěžek z prodeje v obchodech je určen na dobrou věc.

• provoz obchodu je založen na principech dobrovolnictví, které se jeho prostřednictvím šíří mezi širokou veřejnost.

 • věci, které se v obchodě prodávají mají svou historii.

• provozování obchodu nabízí pracovní příležitosti těm, kteří mají obtíže v uplatnění na volném trhu práce.

• prostory obchodů mohou sloužit i jako místo kulturních akcí a setkávání se.

• interiéry jsou navrhovány architekty, mají jednotný, elegantní a moderní styl a vymykají se běžným obchodům tento typ prodeje podporuje nekonzumní styl života – recyklaci věcí.

• šíří povědomí o neziskovém sektoru.

• podporuje nezávislost neziskových organizací na státních dotacích.