Aktualita

Dne 24. 11. 2015 navštívil již podruhé naši organizaci pan náměstek ministra spravedlnosti pro oblast vězeňství pan Mgr. Zimmel a ředitel odboru trestní politiky a vězeňství pan Mgr. Špejra. 

Cílem jejich návštěvy byl rozjezd a provoz Pilotního projektu Probační dům (PD). Během své večerní návštěvy osobně navštívil PD, prohlédl si pokoje našich uživatelů a vedl s nimi neformální přátelské rozhovory. Na závěr jeho návštěvy se uskutečnilo v naší společenské místnosti posezení a to jak s personálem (včetně vedoucí paní Toporčákové), tak i se samotnými klienty.

Při tomto společném setkání se pan náměstek velmi zajímal nejen o současný stav, ale i o samotnou přípravou vězňů v jednotlivých věznicích. Bylo mu také mimo jiné sděleno, že v současné době bylo vybráno ve věznicích po celé ČR asi sto zájemců, kteří mají zájem vstoupit do našeho Probačního domu. Samozřejmě ale bude záležet na soudcích, protože ne každý vyhoví žádosti vězňů o podmínečné propuštění. Jejich vstup do našeho zařízení je také omezen naší kapacitou, která se nemůže navyšovat.

Na závěr své návštěvy pan náměstek vyjádřil poděkování za činnost a práci personálu. Našim uživatelům poděkoval za jejich velmi dobrou zpětnou vazbu při společném setkání a vedoucí Probačního domu popřál hodně úspěchů v její nelehké práci a poděkoval jí za její nasazení a obětavost při rozjíždění tohoto zařízení, které je svým zaměřením jediné v republice.

Fotogalerie - Inspekční návštěva pana náměstka ministra spravedlnosti