Aktualita

PROJEKT TEMATICKÉ SEMINÁŘE PRO OSOBY VE VTOS, PO VTOS A OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ


V roce 2016 realizujeme v Nové šance projekt vzdělávacích seminářů, na kterém se finančně podílí Moravskoslezský kraj z Dotačního programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2016.
Projekt je spolufinancován z prostředků rozpočtu Moravskoslezského kraje v maximální výši 69,74 % celkových skutečně vynaložených nákladů, maximálně ve výši 79.700,- Kč.Projekt je realizován formou vzdělávacích seminářů vedených odbornými lektory, kteří už s Novou šancí spolupracovali v minulých projektech. Cyklus seminářů je čtyřdenní, kdy se stejné osoby (posluchači jednoho cyklu seminářů) účastní všech seminářů v daném týdnu.

Témata jednotlivých seminářů:

a) Dluhy, prevevence finančního zadlužování. Jak se nedostat do dluhu. Oddlužení.
lektor: Mgr.Kateřina Cilečková, právník a VŠ pedagog s praxí zejména v oblasti dluhové problematiky

b) Zaměstnání jako prevence zadlužování. Zaměstnání jako prevence kriminality.
lektor: Jarmila Hladilová, lektor a vedoucí referátu zprostředkování OZP na ÚP Ostrava

c) Trestně právní minimum. Prevence kriminality. Probační a mediační služba.
lektor: Mgr.Kateřina Kuchtová, lektor a vedoucí ostravského střediska PMS (příloha-osvědčení)

d) Samostatné bydlení a hospodaření s penězi jako prevence kriminality. Prevence zneužití moderních technologií.
lektor: Ing.Bc.Miroslav Panoc, vedoucí projektů a lektor v Nové šanci s dlouholetou praxe v oblasti IT technologií v softwarové firmě

Celkem předmětem tohoto projektu je 8 cyklů seminářů. Cykly seminářů jsou organizovány měsíčně od ledna do prosince 2016 (mimo měsíce červenec a srpen), jeden cyklus vždy od úterý do pátku v době od 8.15 do 13.15 hod.
Každý lektor má ke svému semináři zpracovanou tuto dokumentaci:
-    osnova semináře
-    prezentace v PowerPointu
-    dotazník ke zjištění úrovně orientace účastníka semináře v dané problematice
Semináře probíhají ve školící a vzdělávací místnosti, vybudované a vybavené v rámci projektu OP LZZ výpočetní a audiovizuální technikou.
Na konci cyklu seminářů je absolventům vydáno „Osvědčení o absolvování“ s uvedením absolvovaných témat, časového období a textu podpory programu NAPK 3/15 MSK.


Termíny jednotlivých seminářů v roce 2016

  únor  ...  16.-19.2.2016
  březen ...  15.-18.3.2016
  duben  ... 12.4-15.4.2016
  květen ...  10.-13.5.2016
  červen ... 7.-10.6.2016

další termíny budou oznámeny včas po dohodě s lektory.