Aktualita

V druhém týdnu května 2016 naši klienti, v rámci aktivit naší keramické dílny pod vedením odborné lektorky Lady Gižové, vytvořili s profesionální kvalitou unikátní pomůcku pro nevidomé děti a děti se zbytkovým zrakem ze Střediska rané péče Ostrava. Děti se budou na této pomůcce učit vyjádřovat a rozeznávat emoce lidí.

Velmi za nás a za děti Střediska rané péče děkujeme našim klientům !!!

Fotogalerie - Nový výrobek pro Středisko rané péče