Aktualita

Již několik týdnů probíhá rekonstrukce vnitřních prostor malé kaple v Ostravě - Koblově. Tato kaple patří pod Římskokatolickou farnost v Ostravě -Hrušově, kterou v současné době spravuje otec Dominik Girašek.

Vzhledem k tomu, že naše organizace úzce spolupracuje s touto farností, navštěvují zdejší kapli zaměstnanci i uživatelé Azylového domu pravidelně při bohoslužbách  nejen v neděli, ale i během pracovního týdne.

V těchto dnech, kdy se tato malá kaple opravuje pod vedením paní Ludmily Čechové, pomáhají dle svých možností i naši uživatelé a také personál, zvláště při  těžkých manuálních pracech. V minulých týdnech šlo především o rozbití staré podlahy, nakládku a  odvoz veškeré sutě z podlahy i ze stěn. Také se odvážely těžké mramorové desky, kameny, na jiné, určené místo.

Věříme, že i takto můžeme vyjadřovat svou úctu k Bohu, ale také i svůj postoj ke koblovským občanům, ke kterým máme otevřené srdce.

Fotogalerie - POMOC NAŠICH KLIENTŮ PŘI OPRAVĚ KAPLE V KOBLOVĚ