Aktualita

Dne 10. října 2016 jsme v naší organizaci přivítali velmi vzácnou návštěvu, a to jak ředitelku Probační a mediační služby v ČR (PMS) paní PhDr. Matouškovou, tak i pana náměstka ministra spravedlnosti Mgr. Zimmela, který má na starosti i oblast trestní politiky a vězeňství. Mohli jsme u nás také přivítat z Ministerstva spravedlnosti i ředitele odboru trestní politiky pana Mgr. Špejru, dále vedoucí střediska PMS v Ostravě paní Mgr. Kuchtovou, paní Bc. Havránkovou a také pana starostu z obce Šilheřovice pana Mgr. Káňu.Setkání bylo uskutečněno u příležitosti právě končícího pilotního projektu "Probační dům", který v měsíci říjnu bude úspěšně zakončen.Jedná se o projekt, který měl za cíl pomoci podmíněně propuštěným mužům z vězení, kteří nemají kde bydlet, se začleňováním zpět do společnosti. Součástí návštěvy bylo také setkání všech hostů s našimi klienty v kulturní místnosti našeho Azylového domu. Zde se pan náměstek z MsP podrobně seznamoval s problémy a úskalími, kterými procházejí lidé propuštění z vězení. Byly jim položeny také otázky, jak jim naše organizace pomáhala a jak vidí nadále svoji budoucnost. Paní ředitelka PMS se zajímala, kam půjdou klienti a kde budou pracovat po odchodu z naší organizace Nová šance, z.s. po právě končícím projektu "Probační dům".

Na závěr tohoto společného setkání vyjádřil pan náměstek z MsP i paní ředitelka PMS velkou spokojenost s prací našeho personálu a následně vyjádřili i poděkování vedení této organizace.Byli jsme potěšeni nabídkou účasti v poradním týmu u pana náměstka ministra spravedlnosti, který bude mít na starosti přípravu případně otevření dalších Probačních domů v naší republice. 

Setkání natáčela Česká televize Ostrava, pořad naleznete na tomto odkazu v 14:51 minutě: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/416231100031010-udalosti-v-regionech/

Fotogalerie - Návštěva pana náměstka z Ministerstva spravedlnosti k ukončení projektu Probační dům