Aktualita

Od 1.1.2017 jsme v naší organizaci Nová šance, z.s. zahájili projekt OPZ s názvem Nová šance pro integraci osob po návratu z výkonu trestu. Registrační číslo projektu je: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003878.

Hlavním cílem projektu je budování základu úspěšné integrace směrem do společnosti, na otevřený trh práce, do zaměstnavatelských aktivit u minimálně 120 osob z CS projektu prostřednictvím navrženého programu integračních aktivit.

Jednou z důležitých aktivit projektu jsou vzdělávací semináře určené pro osoby ve výkonu trestu, po výkonu trestu a osoby ohrožené bezdomovectvím.
Týdenní cyklus vzdělávacích přednášek a seminářů je realizován v 5 dnech přibližně 2x za 3 měsíce, podle možností lektorů a osob z CS. Semináře se pořádají střídavě v seminární místnosti Nové šance nebo v seminární místnosti Věznice Heřmanice a Vazební věznice Ostrava.

V současnosti již proběhly dva cykly vzdělávacích a aktivizačních seminářů a to ve dnech:
27.3-31.3.2017 ve Věznici Heřmanice, kterého se účastnilo 10 mladistvých odsouzených a
24.4-28.4.2017 v seminární místnosti Nové šance, kterého se účastnili 3 odsouzení z Věznice Heřmanice, 2 odsouzení z Vazební věznice Ostrava a 3 uživatelé Azylového domu Nová šance.

Další cykly jsou ještě letos připraveny na tyto termíny:

28.8-1.9.2017  ... Vazební věznice Ostrava
18.9-22.9.2017  ... Věznice Heřmanice
23.10-27.10.2017  ... Nová šance
20.11-24.11.2017   ... Věznice Heřmanice
11.12-15.12.2017  ... Nová šance

Účastníci seminářů získávají znalosti a praktické informace v těchto okruzích:

Jak hospodařit s penězi a samostatně bydlet, hmotná nouze, financování životních potřeb
lektor Ing. Miroslav Panoc

Jak se nedostat do dluhů, řešení dluhů, právní minimum občanského zákoníku
lektorka Mgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.

Prevence kriminality a problematika recidivy; trestně právní minimum
lektorka Mgr. Kateřina Kuchtová

Jak hledat a získat zaměstnání, zaměstnanecké programy, životopis, motivační nástroje
lektorka Mgr. Romana Michaela Michalíková

Komunikace, řešení konfliktů, předsudky a stereotypy, šikana/kyberšikana
lektorka Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.

Fotogalerie - Vzdělávací semináře OPZ v Nové šanci