Aktualita

Od 1.1.2017 je v naší organizaci Nová šance, z.s. v plném proudu projekt OPZ s názvem Nová šance pro integraci osob po návratu z výkonu trestu.

Registrační číslo projektu je: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003878.

Důležitou skupinou aktivit je pracovní aktivizace účastníků projektu ve cvičných dílnách, která spočívá v obnově pracovních návyků pravidelnou denní pracovní činnosti a následně v získání pracovních a řemeslných dovedností v těchto oblastech:

- cvičná dřevodílna: truhlářská, řezbářská činnost
- cvičná kovodílna: zámečnická činnost a výuka údržby
- cvičná keramická dílna: výuka a praxe v práci s keramikou

Úkolem cvičných dílen v tomto projektu je pracovní aktivizace osob CS a změna jejich postoje k práci. Cvičná dílna je v provozu každý pracovní den cca 6 hodin denně.
Dřevo a kovodílnu jsme již v min.projektu provozovali, keramická dílna je novinkou. Cvičnou dílnu za každou oblast vede vedoucí, zkušený v oboru, který pracuje přímo s osobami CS. Denní kapacita dílny je max.4 osoby.
Účastníci projektu se zde učí práci s keramikou, se dřevem, s kovem, údržbářským činnostem pro potřeby Nové šance s důrazem na řemeslnou dovednost a pracovní morálku.
Důležitou součástí je výuka a praxe práce na strojích a práce s jednotlivými přístroji.

Pracovní aktivizace osob CS probíhá ve 3 stupních:
1. vytváření nebo obnova pracovních návyků
2. rozvoj pracovních dovedností
3. nové řemeslné dovednosti a výroba předmětů

Aktivit cvičných dílen se účastní především osoby cílové skupiny z Azylového domu Nová šance a osoby odeslané z PMS.
Práce s osobou CS v pracovní den zahrnuje ranní rozdílení a motivační pohovor s odborným konzultantem 1 hod, denní práce ve cvičné dílně 6 hod pod vedením vedoucího cvičné dílny.

Práce je neplacená, vše je na bázi dobrovolnosti a zájmu účastníka projektu.

Můžete si prohlédnout fotodokumentaci práce v dílnách.

Fotogalerie - Pracovní aktivizace ve cvičných dílnách projektu OPZ