Aktualita

Dne 5.9.2017 jsme měli možnost  s klienty, kteří měli zájem, zúčastnit se slavnostní mše svaté u řádových sester Matky Terezy v Ostravě - Přívoze. Tato mše svatá se konala k jubileu 20-ti  letého výročí úmrtí Matky Terezy a byla sloužena venku na zahradě a zúčastnil se ji také pomocný biskup naši diecéze Mons. Martin David spolu s dalšími kněžími.

Po mši svaté jsme měli možnost shlédnout divadlo, které nacvičily zdejší děti. Tématem divadla bylo 100 leté výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. Divadlo bylo velmi pěkné a všem se líbilo.

Po ukončení tohoto představení bylo všem účastníkům nabídnuto bohaté občerstvení.  Celé odpoledne bylo pěkné počasí a i to byl důvod, že se celá akce vydařila. 

Fotogalerie - Slavnostní mše svatá u sester Matky Terezy