Aktualita

2017-12-13 13:58:56

Návštěva koncertu

Dne 10.12.2017 se naši klienti zúčastnili vánočního koncertu naši populární skupiny Spirituál kvintet. Pro všechny naše klienty, kteří byli přítomni na této akci, to byl velký hudební a kulturní zážitek. Mohli se zúčastnit díky tomu, že od zdejšího farního úřadu Ostrava-  Hrušov ( Otec Krzysztof  a v zastoupení PhDr. Prokešová) dostali zdarma lístky na toto hudební vystoupení.

Velmi si tohoto činu vážíme, zvláště v dnešní době, která je postavena na co největším finančním zisku pro každého, kdo se zabývá pořádáním podobných koncertů. 

Chceme tímto poděkovat všem lidem, kteří se snaží jakýmkoliv způsobem obohatit pobyt klientů v našem  Azylovém domě. 

Fotogalerie - Návštěva koncertu