Aktualita

Návštěva ministra spravedlnosti JUDr. Roberta Pelikána, Ph.D. v Nové šanci

Dne 29.3.2018 navštívila naši organizaci delegace z Ministerstva spravedlnosti v čele s ministrem Robertem Pelikánem. Součástí její návštěvy bylo mimo jiné seznámení se s naší organizací a činnostmi, které děláme.  Delegace se byla podívat na naší seminární místnost, ve které probíhají naše vzdělávací a školící kurzy a to nejenom pro naše klienty, ale i pro vězně, kteří se v současné době nacházejí ve věznicích Ostrava -  Heřmanice a Vazební věznice Ostrava. 

Následně účastníci delegace navštívili naše dílny a to jak dílnu stolařskou, zámečnickou tak i keramickou, kde byly panu ministrovi představeny výrobky pro nevidomé a zrakově postižené děti v Ostravě. Tyto výrobky dělají naši klienti pro nemocné děti již několik let. 

Součástí prohlídky našeho areálu byla také návštěva velké sportovní místnosti našich klientů ( pingpongový stůl, kulečník, šipky, posilovací stroje atd.) a také seznámení se s celonárodním projektem Kola pro Afriku, kde centrální sklad kol se nachází právě v našem areálu.  Od začátku tohoto projektu bylo posláno africkým dětem již 7 500 kol !!

Prohlídka pana ministra byla zakončena v našem azylovém domě v kulturní místnosti společným setkáním delegace s vedením a pracovníky Nové šance, kde byl pan ministr seznámen s naší prací, s našimi projekty, dále i s problémy našich klientů a to hlavně při výstupu z výkonu trestu atd. Na závěr jsme také panu ministrovi odpověděli na jeho dotazy. 

Chceme tímto také poděkovat nejen Agentuře pro sociální začleňování v Ostravě, která zajišťovala zdárný průběh návštěvy, ale i panu ministrovi, který při své vytíženosti navštívil naši organizaci a věnoval nám svůj čas. 

Fotogalerie - Návštěva ministra spravedlnosti