Aktualita

Cvičné dílny v rámci projektu OPZ slouží pro pracovní aktivizaci účastníků projektu, zejména mužů po výkonu trestu. Je velmi chvályhodné, že tyto aktivity nejsou jen samoúčelné, ale vznikají při nich i větší hodnoty.
Příkladem je výroba pomůcek pro děti se zrakovým postižením, jejich rodiče vyhledali pomoc ve Středisku rané péče v Ostravě.
Účastníci projektu, klienti Azylového domu Nová šance, vyrobili pod vedením lektorů cvičných dílen keramické a dřevodílny sofistikované výrobky, které pak slouží rozvíjení zrakových schopností dětí se zrakovým postižením do věku 7 let.

Tyto výrobky slavnostně předala vedoucí keramické dílny, která má hlavní podíl na skvělém výsledku, spolu s vedoucím projektu zástupcům Střediska rané péče Ostrava v pondělí 28.5.2018 přímo v jejich sídle.
Zástupci Střediska rané péče Ostrava spolu se svojí ředitelkou převzali náš dar s nadšením a jejími ústy pak děkujeme našim klientům, kteří se jakkoliv podíleli na výrobě tohoto kvalitního díla.
Tyto pomůcky pak poputují k jednotlivým dětem, které si tak budou zlepšovat svoje zrakové schopnosti.

I nadále budeme se Střediskem rané péče spolupracovat při výrobě dalších potřebných pomůcek.

Fotogalerie - Předání daru Středisku rané péče