Aktualita

Díky finanční pomoci Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostravy topíme od letošní topné sezóny v nových automatických kotlích v Azylovém domě Nová šance a v administrativní budově. Oba kotle jsou plně automatizované s palivem hnědé uhlí Bílina ořech 2.

Kotel v Azylovém domě Nová šance byl pořízen v rámci projektu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Kotel v administrativní budově Nové šance byl pořízen na základě projektu „Pořízení nového kotle na tuhá paliva v hlavní budově Nové šance“ z rozpočtu statutárního města Ostravy.

Klienti i personál si pochvalují příjemné teplo po celou zimní sezónu a děkují tímto oběma institucích za poskytnuté peněžní prostředky.

Fotogalerie - Zahájení topné sezóny s novými kotli