Aktualita

2019-03-01 13:24:00

20 let Nové šance

20 let Nové šance Dnes je tomu přesně 20 let, kdy naše organizace Nová šance začala působit ve zdejším areálu bývalých kasáren. Na počátku jsme museli překonávat různé potíže a to nejenom po stránce materiální a finanční… Přišli jsme do areálu, který byl již několik let zanedbaný a nikdo se o něj nestaral. Čekalo nás spoustu práce a to nejenom v areálu, ale hlavně v budově dnešního azylového domu, kde nebylo ústřední topení, byla obyvatelná pouze jedna místnost, ve které se topilo malými kamny (dřevo, uhlí). 

Dnešní azylový dům má kapacitu 20 míst, velmi pěkné okolí, kde máme několik květinových skalek, dále pergolu, tábořiště, také máme chov drobného zvířectva, (ovce, slepice atd.), ovocné stromy a menší pole, kde si klienti pěstují zeleninu.

Při příležitosti 20ti- leté činnosti Nové šance byla také ve středu 27. 2. 2019 sloužena v místní kapli v Ostravě – Koblově děkovná mše svatá, kde zdejší pan farář děkoval našim klientům za jejich dlouholetou práci pro zdejší farnost (oprava kaple, drobné opravy na faře, práce na zdejší zahradě atd.).

Tuto významnou událost jsme si připomněli spolu s klienty následující den formou společného posezení při opékání.  Po jejím skončení klienti využili závěrečného posezení u kávy a koláčů, které nám přivezli z pekárny M+ K Šilheřovice. Využili jsme ten den velmi krásného slunného počasí. 

Závěrem pan ředitel seznámil  klienty a současné pracovníky se situací v začátcích působení organizace v tomto areálu a s velmi skromnými začátky, které tehdy byly. Tento den se velmi vydařil, klienti byli velmi spokojeni a hned vznesli dotaz na termín podobné akce v budoucí době. :)

Pro veřejnost bude zpřístupněn areál ve druhé polovině května, kdy proběhne Den otevřených dveří. Tento den bude možné si prohlédnout zdejší prostory včetně prostor, kde se opravují kola pro Afriku, kde bylo již z našeho areálu opraveno a posláno pro africké děti 7 500 kol. Bližší termín této akce bude včas zveřejněn. 

Fotogalerie - 20 let Nové šance