Aktualita

V minulých dnech pomáhali při bourání starého oplocení a výstavbě nového plotu v naší organizaci Nová šance odsouzení z  věznice Heřmanice. Každý den vykonávali velmi těžkou a náročnou práci. Pomáhali nám zejména s přípravou nového oplocení u nás v našem areálu. Jednalo se o vrtání motorovým vrtákem do země, výkopové práce a následně zabetonování cca 25 sloupků na oplocení. I když bylo velmi teplé počasí, odsouzení pracovali velmi dobře a spolehlivě a vytvořili spolu s klienty a zaměstnanci velmi dobrou partu. Celá „akce“ proběhla poklidně, organizovaně a nevyskytly se žádné problémy. Část početné skupiny se zapojila a pomohla v organizaci Kola pro Afriku.  Všem zúčastněným bychom chtěli poděkovat za jejich poctivou a svědomitou odvedenou práci a také vedení Věznici Heřmanice za jejich součinnost a spolupráci při zajišťovaní této třídenní náročné práce.