Aktualita

2011-04-20 11:16:04

SDĚLENÍ MÍSTNÍM OBČANŮM

SDĚLENÍ PRO OBČANY!!!

Rádi bychom touto cestou informovali občany Koblova o vývoji situace v areálu bývalých kasáren, především pak o důvodech vypovězení podnájemních smluv firmám, které v tomto areálu provozovali svou činnost.

Vzhledem k množícím se fámám a nejasnostem, bychom k dané věci chtěli sdělit následující:

Občanské sdružení Nová šance převzalo prostory bývalých kasáren ke dni 1.4.2011 na základě smlouvy mezi ÚZSVM Praha a Občanským sdružením Nová šance a to dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.

Nemovitosti, dle výše uvedené smlouvy, budou sloužit k zajištění provozování veřejně prospěšné činnosti na úseku sociálních a humanitárních služeb, v souladu s veřejným zájmem a zároveň se nebudou využívat ke komerčním a jiným výdělečným účelům. Vzhledem k výše uvedenému, jsme byli nuceni přistoupit k podání výpovědi podnájemních smluv všem firmám, které sídlily v daném areálu.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEUVAŽUJEME O NAVYŠOVÁNÍ POČTU NAŠICH KLIENTŮ!!!

V současné době jsou již některé prostory využívány těmito neziskovými organizacemi:

Diecézní charita ostravsko-opavská

Nezisková humanitární organizace Charita Česká republika je největším nestátním poskytovatelem sociálně zdravotních služeb v České republice s více než stoletou historií.

Posláním charity je pomáhat lidem, kteří se ocitli v sociální, materiální, zdravotní, duševní, duchovní, nebo jiné nouzi, a to bez ohledu na vyznání, rasu nebo národnost, naplňovat přikázání křesťanské lásky k bližnímu, svědčit o rovnosti všech lidí a hodnotě každého jednotlivce.

Pro více informací: www.dchoo.caritas.cz

Centrum pro rodinu a sociální péči o.s.

Je občanské sdružení, které se věnuje manželské, rodinné a sociální problematice.

Všemi svými aktivitami usiluje o podporu rodiny a manželství jako základu zdravé společnosti. Svou činnosti se snaží napomáhat k prohloubení a posílení manželských, rodinných a mezilidských vztahů.

Pro více informací: www.prorodiny.cz