Aktualita

Dne 5. září 2011 se konala u Sester Matky Terezy v Ostravě - Přívoze , na Palackého ulici, slavnostní mše svatá se vzpomínkou na zakladatelku tohoto řádu, Matku Terezu. Tuto mši celebroval biskupský vikář, P. Martin David, za účasti dalších kněží z ostravsko-opavské diecéze. Celá odpolední akce se konala v zahradních prostorách domu, za pěkného slunečného počasí. .  Na tuto mši svatou  dostali osobní pozvání od Sester nejen zaměstnanci sdružení, ale také, a to především uživatelé naší služby. Uživaté našeho sdružení se v domě u Sester Matky Terezy setkávají pravidelně v pátek při dopoledním duchovním programu. Sestry, se kterými úzce spolupracujeme již několik let, v rámci naší spolupráce, pořádaly také v měsíci květnu pro naše uživate tzv. duchovní obnovu v Třemešné na Bruntálsku. Z našeho sdružení se této obnovy účastnilo 7 osob, jeden muž se poté rozhodl k přípravě na svátost křtu.