Aktualita

Dne 15.9.2011 v 9 hodin  se uskuteční Pracovní setkání sociálních kurátorů obcí s rozšířenou působností v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Hlavním tématem tohoto setkání bude Práce s lidmi ve  a po výkonu trestu odnětí svobody. Ze své  praxe budou o práci s lidmi ve výkonu trestu přednášet Mgr. Martin Houdek a Mgr. Rostislav Brož z Vazební věznice Ostrava. O tom, jak se pracuje s muži po výkonu trestu odnětí svobody, bude hovořit ředitel našeho sdružení, pan Petr Novák, který přítomné seznámí nejen s činností občanského sdružení Nová šance, ale také o celkové práci tzv. postvězeňské péče.  Zde bude možno otevřeně hovořit o všech otázkách a problémech, souvisejících s touto činností.