Aktualita

V neděli dne 2.října 2011 přijal náš uživatel svátosti křtu a biřmování a také přistoupil k prvnímu svatému přijímání. Tato mše svatá proběhla v kostele Ostrava - Přívoz a sloužil ji otec Bogdan Stepien. Příprava na tyto svátosti trvala několik měsíců a jak nám sdělil výše uvedený uživatel služby po mši svaté, byl sám velmi rád, že tuto přípravu dotáhl do úspěšného konce. Je to již několikátý klient z našeho sdružení, který se nechal pokřtít a přistoupil k prvnímu svatému přijímání. Velkou zásluhu na této přípravě má i sestra Dominika z řádu Sester Matky Terezy.