Aktualita

Dne 28. 3. 2012 navštíví naše sdružení asi 20-i členná skupina zástupců čtyř partnerských organizací mezinárodního projektu  ze 4 států Evropy (Švédsko, Francie, Velká Británie, Česká republika).

Organizace, které působí v sociální oblasti  a pracují s lidmi dlouhodobě nezaměstnanými, závislými na návykových látkách nebo s lidmi pocházejících ze sociálně znevýhodněných lokalit, vytvořily projekt zaměřený na vzdělávání v oblasti sociálního podnikání.  Přestože jednotlivé organizace pracují s různými cílovými skupinami a používají různé metody práce, usilují o  vytvoření modulu odborného vzdělávání s názvem, "Akademie pro sociální podnikatele".

Konkrétně jde o tyto partnerské organizace:  1.Action with Communities in Rural Kent (Kent Rural Community Council), Ashford, Velká Británie, 2. Le Garage Moderne, Bordeaux, Francie, 3. Basta, Nykvarn, Švédsko, 4. Renarkon,o.p.s., Ostrava, Česká republika.

Přestože naše sdružení není přímou partnerskou institucí,  zástupci těchto organizací projevili zájem o návštěvu našeho areálu a seznámení se  s činností našeho sdružení.