Aktualita

2012-04-11 12:39:14

Poděkování dárcům

Děkujem tímto všem dárcům, kteří v době Velikonoc přinesli do našeho sdružení dary pro naše klienty u příležitosti těchto Křesťanských svátků.

Jedná se především o pečivo a mazance z Pekárny Majak v Šilheřovicích, také léky a potravinové doplňky od společnosti RTRIO,s.r.o. z lékárny Budoucnost z Ostravy- Hrabůvky a také ovoce a sladké pečivo od naší stálé dárkyně paní Telecké.

Ještě jednou všem děkujeme.