Aktualita

V měsíci březnu oslovili naše sdružení pan Roman Posolda a Richard Gazda z organizace Kola pro Afriku. Seznámili nás se svým projektem, ve kterém by chtěli organizovat sběr starých jízdních kol, následně je opravovat a potom expedovat do Afriky, konkrétně do Gambie, kde by tato jízdní kola pomáhala africkým dětem hlavně při cestě do školy, případně za dalším vzděláváním. V dalších měsících probíhala různá jednání, při kterých jsme zvažovali různé druhy pomoci, ať už našeho sdružení nebo našich klientů, tomuto projektu. Vzhledem k tomu, že jak nám sdělil pan Posolda, nemá žádné skladové prostory, bez kterých nelze výše uvedený projekt vůbec realizovat. Velmi ho zaujala naše nabídka poskytnutí prvních skladových prostor o velikosti 80 m2. Pro velký zájem lidí v naší společnosti darovat jízdní kola dětem v Africe jsme následně poskytli další prostory, které jsou dnes v rozsahu 240 m2 (tyto prostory jsou poskytnuty zdarma). Naši klienti po seznámení tohoto projektu se sami nabídli na přípravné práce, aby se opravily skladové prostory, včetně zednických prací. Všechny prostory naši klienti vymalovali, natřeli vstupní mříže, futra, atd. Nabídli jsme také pomoc našich klientů, kteří pomáhají skládat jízdní kola z nákladních aut, které je k nám přivážejí nejenom v dopoledních ale i odpoledních někdy i večerních hodinách. Se zástupci sdružení Kola pro Afriku jsme se také domluvili, že naši klienti budou pomáhat ve svém volnu při opravě jízdních kol, aby tato kola mohla být následně vyexpedována do Afriky a tím by se uvolnil skladový prostor pro přivážení nových kol. Naši klienti o tyto opravy projevili sami zájem, protože ví, že svou prací udělají radost dětem ve vzdálené Africe.

Jsme rádi, že vedoucím tohoto projektu Kola pro Afriku (Roman Posolda a Richard Gazda) nevadí minulost našich klientů, ke kterým našli kamarádský až přátelský vztah a ví, že se mohou na naše klienty kdykoliv obrátit, když to budou potřebovat.

Věříme, že tento smysluplný a chvályhodný projekt se bude v budoucnu dobře realizovat a výsledkem naší společné práce bude radost dětí v Africe, které by si „naše“ jízdní kola z finančních důvodů (nebo jejich rodiče) nemohly pořídit.

Fotogalerie - KOLA PRO AFRIKU V NAŠEM SDRUŽENÍ