Aktualita

2012-06-22 13:51:15

POBYT KLIENTŮ NA SV. HOSTÝNĚ

V rámci projektu z Ministerstva vnitra spolu s Magistrátem města Ostravy jsme získali finanční prostředky na několik aktivit pro naše klienty. I proto jsme se mohli zúčastnit (personál spolu s klienty) ve dnech 05. 06. 2012 – 08. 06. 2012 tzv. aktivizačního a motivačního výjezdu na místo, které jsme si mohli sami vybrat. Společně jsme se domluvili, že navštívíme významné poutní místo na Moravě a to sv. Hostýn. Jednalo se o třídenní akci, které se zúčastnilo 12 klientů spolu s doprovodným personálem. Součástí byla mimo jiné i účast na mši svaté v bazilice, procházka v okolí sv. Hostýna, dále vzdělávací program formou přednášky a výlet do nedalekého města Kroměříž, kde jsme navštívili i zdejší zámek, místní Obrazárnu, Mincovnu a celodenní program jsme zakončili v nedaleké Květné zahradě, kde jsme také navštívili tzv. světelnou výstavu, která probíhala v tamní Rotundě. Tento jednodenní výlet se našim klientům velmi líbil.

Při každodenní společné večeři jsme měli možnost získat tzv. zpětnou vazbu od našich klientů, jak se jim uplynulý den líbil, jaká mají přání do dalšího dne. Pokud to bylo možné, tak jsme se snažili program uzpůsobit tak, aby byli všichni spokojeni.

Celý třídenní pobyt jsme prožili velmi pěkně, a jak nám říkali klienti, budou mít na co vzpomínat. Již teď se těšíme na podzim, kdy budeme moci ještě jeden podobný výlet, tentokrát pravděpodobně do východních Čech, zopakovat.

Fotogalerie - POBYT KLIENTŮ NA SV. HOSTÝNĚ