Aktualita

2012-09-17 14:04:41

UDĚLENÍ ZLATÉHO KŘÍŽE

V pondělí 10. 09. 2012 byl jeden z našich uživatelů, který pravidelně již několik let daruje krev, oceněn jménem Oblastního spolku Českého  Červeného kříže. Tohoto dne si na Magistrátu města Ostravy slavnostně převzal  Zlatý kříž 3.třídy za  80 bezpříspěvkových odběrů krve. 

Chtěli bychom mu i jménem naší organizace poděkovat za to, že svou ochotou darovat krev pro zdraví a často i záchranu života, projevuje svůj humanitární vztah ke spoluobčanům. Patří mu tímto velký dík a morálně oceňujeme jeho hluboce lidský postoj.  

Koncem měsíce září bude setkání takto oceněných jedinců také na Městském úřadě v Hlučíně. 

Fotogalerie - UDĚLENÍ ZLATÉHO KŘÍŽE