Aktualita

2012-10-01 09:02:51

STÁŽ V POLSKÉ BARCE

Spolu s P.Markem Pawlicou, kobeřickým farářem a kaplanem opavské věznice, který vše zařídil a domluvil, jsme v úterý dne 11.9.2012 pracovně navštívili Polsko. V gmině Strzelce Opolskie se nachází Sdružení vzájemné pomoci Barka (polsky Archa).
Cílem naší krátké stáže bylo načerpat zkušenosti našich sousedů při jejich
práci a inspirovat se pro naši další praxi.

Sdružení Barka se zabývá obdobnou činností jako naše sdružení a to:

-  profesionální sociální reintegrací osob ohrožených sociálním vyloučením

-  vzděláváním sociálně vyloučeným skupinám

-  vytvářením bytových komunit

-  tvorbou programů vzájemné pomoci pro ty, kteří nemohou najít své místo ve společnost

-  poskytováním přístřeší, jídla a podporu lidem v nouzi

Sdružení vzniklo v roce 1998 na základě zkušenosti obdobného zařízení v Poznani, kdy vybudovalo svůj první dům Barka-Doryszow pro lidi bez domova a sociálně vyloučené. Od té doby společně vybudovali další 3 domy, vesměs v areálech opuštěných bývalých zemědělských družstev resp. státních statků. Současné centrum Barka je umístěno v lokalitě druhého domu ve Warmątowicích – Kaczorowni.

Naše výprava navštívila především nejmladší dům Barka-Leopold, který vzniknul v roce 2006 a první dům Barka-Doryszow. Setkali jsme se a hovořili s vedoucími a obyvateli obou domů. Hlavní metodou sociální rehabilitace je pravidelný pevný denní rozvrh a aktivní práce pro společenství, kdy má každý svoji úlohu, svoji každodenní funkci. Také je důležitá péče o duchovní stránku člověka.
Zajímavostí je skutečnost, že správci jednotlivých domů jsou vždy jedni z osob cílové skupiny sociálně vyloučených osob.Fotogalerie - STÁŽ V POLSKÉ BARCE