Aktualita

2012-11-23 11:10:02

VÝMĚNA OKEN V AZYLOVÉM DOMĚ

V těchto dnech dokončujeme výměnu oken v Azylovém domě Nová šance.

Celá akce byla prováděna ve dvou fázích a trvá již od léta letošního roku. V měsíci červenci jsme provedli výměnu oken na pokojích uživatelů naší služby.

Díky účelové dotace Statutárního města Ostrava na projekt "Zkvalitnění životních podmínek Azylového domu Nová šance pro muže po výkonu trestu" jsme mohli v měsíci listopadu vyměnit okna také ve zbývajících částech azylového domu.

V následujících dnech dojde k vymalování azylového domu a venkovním opravám fasády. 

Fotogalerie - VÝMĚNA OKEN V AZYLOVÉM DOMĚ