Aktualita

Dne 19. 2. 2013 navštívila naše sdružení vzácná návštěva z věznice v Karviné. Na naši činnost a samozřejmě také ubytovnu se přijel podívat ředitel věznice spolu se svými zaměstnanci (tisková mluvčí, sociální pracovník, vychovatel, speciální pedagog). Velmi se zajímali o naši práci, také o náplň našich klientů, zvláště ve volném čase. Při vzájemné besedě bylo možno si vyměnit mnoho zkušeností z obou zařízení. Poté se uskutečnila prohlídka ubytovny našich klientů, kde jsme jim mimo jiné ukázali naši kapli (místnost pro modlitbu) a také kulturní místnost našich klientů.Na závěr návštěvy jsme od pana ředitele obdrželi drobné dárky, které se vyrábí v tamní věznici. Byli jsme tímto velmi mile překvapeni a rádi jsme přijali pozvání na slavnostní otevření jejich kaple ve věznici, ke kterému by mělo dojít v měsíci březnu.