Aktualita

Dne 9. března 2013 se zástupci našeho sdružení zúčastnili již 7. setkání katolických spolupracovníků ve vězeňské pastoraci v prostorách farního úřadu v Pardubicích pod vedením otce biskupa Mons. Josefa Kajneka.

Přednáška i následná beseda byla zaměřena na téma "Motivace k novému začátku, život na svobodě, život po výkonu trestu v rodině a ve společnosti".

Po velmi zajímavé "osobní zpovědi"  pana Milana, o jeho začátcích na svobodě po delším trestu odnětí svobody, se rozvinula  velmi pestrá diskuze, kde jsme byli také požádání o sdělení zkušeností ze své práce během již 15letého působení.

Své poznatky k tématu mohli přednést také nejen duchovní (kaplani), ale také rodinní příslušníci odsouzených nebo i dobrovolníci (a to především z oblasti dopisování s odsouzenými).

V programu byla také zařazena společná mše svatá v místním kostele sv. Bartoloměje.

Poděkování toho pěkného setkání  patří nejen organizátorům, ale především otci biskupovi za "pronajaté" prostory, ale také za celodenní  pohoštění.