Aktualita

2013-04-26 12:12:55

Návštěva v Senátu ČR

V pondělí 22. dubna se zástupce našeho sdružení zúčastnil v Senátu České republiky semináře na téma Vzdělávání odsouzených - podpora začlenění do společnosti, který se uskutečnil pod záštitou pana senátora PhDr. Marcela Chládka. Vzhledem k tomu, že zde byli zástupci nejen různých typů věznic z celé republiky, ale i zaměstnanci z Generálního ředitelství Vězeňské služby, došlo k navázání dalších kontaktů s různými lidmi a získání cenných zkušeností pro naši práci.    

Na konci tohoto semináře byl pozván pan senátor do našeho sdružení. Byli jsme ujištěni, že jakmile mu to pracovní vytížení umožní, rád uskuteční svoji návštěvu.