Aktualita

2013-05-30 14:47:20

Prezentace kurátorům

V pátek dne 24.5.2013 měli zástupci našeho sdružení možnost prezentovat naší práci s uživateli v rámci sociální služby Azylový dům na Setkání sociálních kurátorů všech úřadů městských obvodů města Ostravy.


Obsahem naší prezentace byly informace o činnosti Nové šance a naše zapojení do evropského projektu "Nová šance pro osoby opouštějící vězení", součástí kterého jsou čtyřdenní cykly vzdělávacích seminářů a aktivizační denní provoz cvičné dřevo a kovodílny.


Naše poděkování patří Odboru sociálních věcí Magistrátu města Ostravy.