Aktualita

2013-10-14 13:12:26

Pouť do Medžugorie

Ve dnech 3.10-9.10.2013 uskutečnil personál našeho sdružení pouť na významné poutní mariánské místo do Medžugorie. Je to místo, které nazval papež Jan Pavel II. "duchovní centrum tohoto světa". Během této pouti jsme vykonali výstup na oba významné kopce, Podbrdo i Krizevac. Bylo pro nás velice užitečné také setkání dnes již s bývalými narkomany v komunitě Cenacolo, kteří pro české poutníky vydávali svědectví o svém bývalém životě bez Boha a době, kdy brali drogy. Následně si s námi sdíleli zážitky o současném životě v této své komunitě.

Pro naši práci bylo velmi zajímavé a užitečné získávat další zkušenosti od členů této komunity, která je dnes rozšířena do 80 zemí celého světa a kde je velmi vysoká úspěšnost (80-90%) léčby narkomanů, gamblerů. alkoholiků a dalších nejrůznějších závislostí.

Byli jsme velmi rádi, že nás po celou pouť provázel a všem českým poutníkům sloužil kněz Petr Huvar z farnosti Šilheřovice u Opavy.