Aktualita

Ve dnech 17. - 19. října 2013 proběhlo již VII. Setkání vězeňských kaplanů, dobrovolných duchovních, spolupracovníků a příznivců vězeňské duchovní služby ve Vranově u Brna, které se zúčastnili také zástupci našeho sdružení.

Ve čtvrtek a v pátek  vedl  přednášky s duchovní tématikou, s názvem Kdo nejlépe ukazuje na Ježíše, kaplan věznice Rapotice, PhDr.Ing. Vladmír Večeřa.Páteční večer byl věnován představení přítomných a jejich činnosti ve věznicích, kde se rozvinula diskuse do pozdních večerních hodin.

Sobotní program zahájil otec biskup, Mons.Kajnek, který přednesl nejen  duchovní slovo na tento den, ale v jeho celkovém  projevu jsme mohli  cítit povzbuzení pro naši práci. Nakonec přivítal hosta a přednášejícího z FSS Masarykovy university v Brně prof. PhDr. Vladimíra Smékala CSc. Díky němu jsme měli možnost se seznámit s tématy Osobnostní charakteristiky, které jsou v pozadí agresivity či nepoctivosti vedoucí ke kriminalitě nebo  Úloha víry ve změně životního stylu a chování vězňů. Přednášky byly velmi zajímavé, doplněné příklady z praxe.

Třídenní pobyt byl zakončen diskusí a také  mší svatou, ve které otec biskup  zasvětil české věznice Panně Marii.