Aktualita

V úterý 15.10.2013 naše sdružení v rámci semináře Hodnoty a životní priority uskutečnilo tématickou návštěvu významných míst duchovního rozvoje a stanovení životních priorit a to do polských Wadowic a Osvětimi.
Wadowice jsou rodištěm bl. Karola Wojtyly, papeže Jana Pavla II. Zde se vedle chrámu nachází jeho rodný dům, který je v současnosti v rekonstrukci. Ve Wadowicích byl malý Karel Wojtyla také pokřtěn a biřmován a také zde přijal první sv.přijímání. Navštívili jsme i výstavu Jana Pavla II.

Dále jsme pak pokračovali do Osvětimi, bývalého nacistického koncentračního tábora a památníku holokaustu. Tento koncentrační tábor jsou vlastně dva tábory, základní v Osvětimi-Auschwitz a rozšířený v Březince-Birkenau. Zde byli vězni vyhlazováni nejotřesnějšími metodami.
Navštívili jsme i celu, kde byl vězněn kněz p.Maxmilián Kolbe, který dal svůj život výměnou za život jiného člověka, kterého tímto činem zachránil.
Za komentář a umožnění těchto návštěv děkujeme hlavně otci Markovi Jargusovi, který seminář Hodnoty a životní priority vede.

Pro více fotografií navštivte naši fotogalerii.

Fotogalerie - Tématická návštěva Wadowic a Osvětimi