Aktualita

2013-11-07 15:21:38

Návštěva z Olomouce a Finska

Dne 24. října 2013 přijela návštěva ze školy Caritas - církevní vyšší odborná škola sociální Olomouc, vedená paní Věrou Zápražnou ze Střediska praktického vzdělávání. Přivezli i svého vzácného hosta, pracovníka probační služby z Finska. Navzájem jsme se seznámili s průběhem a možnostmi postpenitenciární péče ve Finsku a v naší republice. Dostali jsme nabídku exkurze podobných zařízení v zahraničí. Návštěva byla zakončena podrobnou prohlídkou areálu. Prohlédli si azylový dům s jeho zázemím, obeznámili se s projektem Kola pro afriku, jehož hlavní sklad a opravna bicyklů se nachází v našem areálu. Dále navštívili cvičnou dílnu, ve které se pracuje s kovem a dřevem a nově vybudovaný sklad nábytku. Živý zájem hostů o naše zařízení vyústil v nabídku zapojení do některých mezinárodních projektů. Následně jsme využili pozvání na seminář, který se konal v pátek 1. listopadu v Olomouci.