Aktualita

2014-03-06 08:22:48

Návštěva automobilového muzea

dne 28. února zorganizovalo vedení našeho sdružení pro své klienty celodenní výlet do Kopřivnice. Měli jsme možnost navštívit automobilové muzeum, kde jsme viděli historické osobní i nákladní automobily. Měli možnost také vidět vývoj motorů do našich aut a také jsme měli možnost shlédnout vernisáž olympijských vítězů Emila a Dany Zátopkových. Viděli jsme různé poháry, ocenění i olympijské medaile, byl to pro nás pro všechny velký zážitek. 

Poté jsme se zastavili do místního kostela sv. Bartoloměje, kde nám místní pan farář udělal krátké duchovní slovo. Řekl nám pár informací o historii kostela a jeho stavbě a následně nám potom udělil, všem přítomným, závěrečné požehnání.  Po dobrém obědě jsme v odpoledních hodinách vyšli i na Štramberskou trúbu, kde byli mnozí naši klientivůbec poprvé.

Pěkný zážitek z celého dne ještě byl umocněn tím, že bylo velmi pěkné počasí. Celé této akce se zúčastnili téměř všichni naši klienti.

Chtěli bychom touto cestou na závěr poděkovat panu místostarostovi města Kopřivnice Ing. Šulovi, který nám všechno zorganizoval včetně volných vstupů pro naše klienty, kteří jsou v sociální tísni a to jak do muzea tak i na Štramberskou trúbu. Poděkování také patří za drobné upomínkové dárky, kterénám pan místostarosta daroval. 

Fotogalerie - Návštěva automobilového muzea