Aktualita

Dne 4.března 2014 navštívili naše sdružení Nová šance zástupci z Generálního ředitelství Vězeňské služby. Zájem o naší činnost projevili plk. Bc. Miroslav Loula, vrchní ředitel kanceláře generálního ředitele Vězeňské služby ČR  a paní Mgr. Květoslava Jakubalová, hlavní kaplanka Vězeňské služby ČR.

Během své návštěvy projevili zájem a zkušenosti z naší 15i-leté práce s muži propuštěnými z výkonu trestu odnětí svobody. Vedení našeho sdružení jim ukázalo naše školící a vzdělávací středisko, kde již delší dobu probíhá projekt z Evropské unie, který se týká vzdělávání v různých oblastech (finanční oddlužení, hledání zaměstnání po výkonu trestu, sociální práce – nárok na sociální dávky, příspěvky, atd., a trestně právní minimum). Potom si prohlédli naši stolařskou i zámečnickou dílnu, kde jim naši lektoři sdělili své zkušenosti s prací a odborností našich klientů v naší dílně. Potom navštívili i celonárodní projekt Kola pro Afriku, kde naši klienti (v rámci svého pracovního poměru) opravují kola pro děti v Africe. 

Při prohlídce našeho areálu jsme jim samozřejmě také ukázali ubytovnu našich klientů, jejich pokoje, sociální zařízení, kapli, atd. Při této prohlídce se také zajímali i o pracovní aktivity našich klientů, jejich způsob života po propuštění z výkonu trestu, hospodaření s penězi a také se zajímali o pomoc nemocným a starým mužům propuštěným z výkonu trestu. Součástí jejich prohlídky byla také návštěva naší malé Zoofarmy, kde máme koně, králíky, psy, slepice, atd.

Během dne měla návštěva také možnost uskutečnit krátké rozhovory s našimi klienty, kteří zrovna vykonávali určitou pracovní činnost (např. řezání dříví, oprava jízdních kol, atd.).

Na závěr společného jednání zástupci Generálního ředitelství vyjádřili velkou  spokojenost s činností a prací zaměstnanců  sdružení, byli povzbuzeni do další práce  a obdrželi také pozvání na další semináře, které bude pořádat Vězeňská služba ČR.

Fotogalerie - Návštěva z Generálního ředitelství Vězeňské služby