Aktualita

Naše občanské sdružení Nová šance dostalo nabídku od ministerstva spravedlnosti, aby se její zástupce zúčastnil poradního týmu pana náměstka ministryně spravedlnosti v oblasti vězeňství a alternativních trestů. Protože si této nabídky velmi vážíme, zúčastnili jsme se dne 29. dubna 2014 na středisku Probační a mediační služby v Brně vůbec prvního setkání tohoto týmu (byli zde zástupci jen z Moravy). Přítomni zde byli také další zástupci ministerstva spravedlnosti, za generální ředitelství vězeňské služby byl zde přítomen ředitel odboru výkonu vazby a trestu pan PhDr. Horák, dále paní Mgr. Šabatová (ombudsmanka), dále zástupci Probační a mediační služby a Úřadu práce. Z neziskového sektoru, kromě našeho sdružení, dostala pozvání už jen organizace Podané ruce. Projednávaly se zde projekty, které se týkají pomoci odsouzeným a to nejen ve věznicích, ale i po ukončení výkonu trestu těchto lidí; způsoby financovaní, nástroje pro snižování recidivy, registrace organizací, které v těchto oblastech působí, atd. Setkání bylo velmi zajímavé a podle slov pana náměstka spravedlnosti pana Mgr. Šterna, by se tento tým měl scházet v pravidelných časových intervalech. Vzhledem k tomu, že v této oblasti působíme již více než 15 let, byl o činnost a projekty našeho sdružení mezi přítomnými lidmi zájem a kromě informací o naší práci, jsme přítomným účastníkům rozdali i naše propagační materiály. Těšíme se na další setkání.